Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

Sporządzenie Gminnej ewidencji zabytków, Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2017-2020 Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze ofery.pdf

 

Zapytanie ofertowe

Dla zadania:

„Sporządzenie Gminnej ewidencji zabytków oraz Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Strzeleczki na lata 2017-2020”

Gmina Strzeleczki zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usług pt.:

„Sporządzenie Gminnej ewidencji zabytków oraz Gminnego Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Strzeleczki na lata 2017-2020”.

Szczegóły dotyczące realizacji zadania zostały opisane w zapytaniu ofertowym. Poprawna oferta musi zawierać: formularz ofertowy oraz wykaz wykonywanych opracowań, które są załącznikami obligatoryjnymi.

Oferty należy składać zgodnie z załączonym formularzem: osobiście w sekretariacie urzędu, I piętro pokój 107, budynek A, lub wysłać listownie do Urzędu Gminy Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, w terminie do 01.09.2016 r. do godziny 1400, w zamkniętych kopertach opisanych: „Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia Gminnej ewidencji zabytków oraz Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Strzeleczki na lata 2017-2020.”

PDFZapytanie ofertowe- Gminna ewidencja zabytków , Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2017-2020.pdf

Załączniki:

DOCXZalacznik nr 1 - formularz ofertowy.docx
PDFZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf
DOCXZałącznik nr 2 - wykaz usług.docx
PDFZałcznik nr 2 - wykaz usług.pdf
 

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności