Sesja Rady Gminy

W dniu 22 lutego 2018 r. o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Strzeleczki.

                                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                                        Rady Gminy Strzeleczki

                                                                                                                               Marek Kaliński

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji  Nr XLIII/17 w dniu 25.01.2018 r.
 4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XLIII a XLIV sesją.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobra
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Strzeleczki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) gminy Strzeleczki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2018”.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Komunikaty, ogłoszenia, sprawy różne.
 12. Zamknięcie sesji.

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności