Sesja Rady Gminy

W dniu 2 marca 2017 r. o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Strzeleczki.

 

                                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki

                                                                                                                                              Marek Kaliński

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji  Nr XXX/17 w dniu 26.01.2017 r.
 4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej sesji  Nr XXXI/17 w dniu 15.02.2017 r.
 5. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXX a XXXII sesją.
 6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu gminy na 2017 r. – projekt z dnia 14.02.2017 r. – Skarbnik Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu – projekt z dnia 09.02.2017 r. – Skarbnik Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu – projekt z dnia 09.02.2017 r. – Skarbnik Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 14.02.2017 r. – Skarbnik Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Strzeleczki (działka nr 160) – projekt z dnia 14.02.2017 r. – kierow. Referatu Gosp. Komun. i Nieruchom.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Strzeleczki (działka nr 165) – projekt z dnia 14.02.2017 r. – kierow. Referatu Gosp. Komun. i Nieruchom.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki na rok 2017” – projekt z dnia 08.02.2017 r. – podinsp. ds. ochrony środowiska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Dobra na lata 2017 – 2023”  – projekt z dnia 10.02.2017 r. – insp. ds. promocji.
 15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Komunikaty, ogłoszenia, sprawy różne.
 17. Zamknięcie sesji.

 

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2017 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności