Sesja Rady Gminy

W dniu 26 października 2017r. o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Strzeleczki.

                                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki

                                                                                                                                         Marek Kaliński

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji  Nr XXXVIII/17 w dniu 28.09.2017 r.
 4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXXVIII a XXXIX sesją.
 5. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie kreślenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Strzeleczki nieruchomości położonej w miejscowości Zielina.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Zielina.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16.  Komunikaty, ogłoszenia, sprawy różne.
 17.  Zamknięcie sesji.

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2017 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności