Sesja Rady Gminy

W dniu 27 kwietnia 2017 r. o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Strzeleczki.

                                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki

                                                                                                                                         Marek Kaliński

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji  Nr XXXIII/17 w dniu 30.03.2017 r.
 4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXXIII
  a XXXIV sesją.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej” – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu gminy na 2017 r. – projekt z dnia 21.04.2017 r. – Skarbnik Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany nazwy ulicy „Św. Urbana” na „św. Urbana” w Komornikach – projekt z dnia 13.04.2017 r. – kierow. Referatu ds. Inwestycji i Rozwoju.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „Sobieskiego” na „Jana Sobieskiego” w Strzeleczkach – projekt z dnia 13.04.2017 r. – kierow. Referatu ds. Inwestycji i Rozwoju.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Strzeleczki nieruchomości położonej w miejscowości Racławiczki – projekt z dnia 13.04.2017 r. – kierow. Referatu Gosp. Komun. i Nieruchom.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzeleczki na lata 2017-2021 – projekt z dnia 30.03.2017 r. – kierow. Referatu Gosp. Komun. i Nieruchom.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Strzeleczki” – projekt z dnia 12.04.2017 r. – podinsp. ds. ochrony środowiska.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Komunikaty, ogłoszenia, sprawy różne.
 15. Zamknięcie sesji.

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2017 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności