Sesja Rady Gminy

W dniu 28 czerwca 2018 r. o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach odbędzie się L sesja Rady Gminy Strzeleczki.

 

                                                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                                                  Rady Gminy Strzeleczki

                                                                                                                                          Marek Kaliński

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Wręczenie uczniom szkół podstawowych i gimnazjum stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji  Nr XLVIII/18 w dniu 30.05.2018 r.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej sesji  Nr XLIX/18 w dniu 07.06.2018 r.
 6. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XLVIII a L sesją.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r., sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego:
 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r. - Wójt, Skarbnik Gminy,
 2. przedstawienie sprawozdania finansowego – Skarbnik Gminy,
 3. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego – kier. ref. gosp. komun. i nieruchom.,
 4. przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2017 r.,
 5. opinie komisji Rady Gminy – przewodniczący komisji,
 6. dyskusja,
 7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. – projekt z dnia 13.06.2018 r.
 1. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2017 r.:
 1. przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2017 r.,
 2. przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2017 r.,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu gminy za 2017 r. – projekt z dnia 13.06.2018 r.
 1. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. – projekt z dnia 21.06.2018 r. – Skarbnik Gminy
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 r. – projekt z dnia 13.06.2018 r. – Skarbnik Gminy,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 13.06.2018 r. – Skarbnik Gminy,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 08.06.2018 r. – podinsp. ds. profil. alkohol.,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 14.06.2018 r. – podinsp. ds. planow. przestrzennego,
 7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Komunikaty, ogłoszenia, sprawy różne.
 9. Zamknięcie sesji.

 

 

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności