Sesja Rady Gminy

W dniu 25 maja 2017 r. o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Strzeleczki.

                                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki

                                                                                                                                         Marek Kaliński

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji  Nr XXXIV/17 w dniu 27.04.2017 r.
 4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXXIV a XXXV sesją.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2017 r. – projekt z dnia 18.05.2017 r. – Skarbnik Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 r. – projekt z dnia 15.05.2017 r. – Skarbnik Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 15.05.2017 r. – Skarbnik Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Strzeleczki od Województwa Opolskiego wykonania zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409, na odcinku Steblów (od granicy gminy) – Moszna” – projekt z dnia 15.05.2017 r. – insp. ds. promocji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 28.04.2017 r. – kierow. Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Komunikaty, ogłoszenia, sprawy różne.
 13. Zamknięcie sesji.

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2017 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności