Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa - nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: spis.gov.pl. Od 12 maja br. pracę rozpoczęli także rachmistrze spisowi, którzy dzwonią z numeru: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Odbierz telefon i spisz się u rachmistrza.

Ikona strzałki w dół
Strzeleczki

Nieodpłatna pomoc prawna

Informujemy Państwa, że od dnia 2 stycznia 2017 roku do 31.12.2017 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach, Rynek 4 został uruchomiony PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ dla mieszkańców Gminy Strzeleczki.

Działając w imieniu Gminy Strzeleczki Wójt Gminy Strzeleczki Pan Marek Pietruszka oraz Zarząd Powiatu w Krapkowicach w dniu 15.10.2016r. zawarli stosowne porozumienie w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

W ramach tego porozumienia w małej sali budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach w dniach powszednich będzie funkcjonował punkt obsługi prawnej dla mieszkańców naszej Gminy.

Radcy prawni będą dyżurować w dniach i godzinach:

Poniedziałek     od godz. 7.30 do godz. 11.30

Wtorek              od godz. 7.30 do godz. 11.30

Środa                od godz. 10.30 do godz. 14.30

Czwartek          od godz. 7.30 do godz. 11.30

Piątek               od godz. 7.30 do godz. 11.30

W dniach ustawowo wolnych od pracy punkt będzie nieczynny.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wskazówki oraz warunki dotyczące możliwości skorzystania z tej pomocy:

Komu przysługuje bezpłatna pomoc prawna?

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, darmową pomoc prawną otrzymają wskazane poniżej osoby. Warunkiem jest przedłożenie do wglądu dokumentu tożsamości, a w niektórych przypadkach również innych dokumentów:

 • młodzież do 26. roku życia – należy przedłożyć do wglądu dokument stwierdzający tożsamość;
 • osoby, które ukończyły 65 lat – należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość;
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny – należy przedłożyć dodatkowo Kartę Dużej Rodziny;
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – należy przedłożyć oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia. Osoba taka musi również wypełnić oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. Oświadczenie można pobrać i wypełnić bezpośrednio w punkcie;
 • kombatanci – należy przedłożyć zaświadczenie;
 • weterani – należy przedłożyć legitymację weterana;
 • osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną – należy złożyć oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności. Takie oświadczenie można pobrać i wypełnić na miejscu w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

W przypadku, jeśli wskazane powyżej osoby w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, pomoc jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że osoba taka jest uprawniona do uzyskania pomocy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczącego problemu prawnego osoby uprawnionej;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Ważne informacje:

Pomoc prawna nie jest udzielana telefonicznie. Aby skorzystać, należy przyjść osobiście do jednego z punktów, w godzinach pełnienia dyżuru.

Aktualne godziny dyżurów pełnionych na terenie powiatu krapkowickiego przez radców i adwokatów znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć w internecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

 

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 19-01-2017 08:01 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 23-01-2017 14:53
Przewiń do góryPrzewiń do góry