Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

Zgłaszanie członków komisji konkursowej dokonującej oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

Wójt Gminy Strzeleczki zaprasza do zgłaszania kandydatur osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na członków komisji konkursowej dokonującej oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie :

  • Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
  • Ochrony i promocji zdrowia.
  • Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  • Zgłoszenie należy składać do dnia 6 lutego 2017 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4  na formularzu zamieszczonym poniżej z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowych – 2017”.

Załączniki poniżej:

  1. PDFZarządzenie w sprawie naboru na członków komisji konkursowych.pdf
  2. DOCwzor-zgloszenia-czlonka-komisji-do-oceny-ofert-2017.doc

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności