Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

Zaproszenie

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Strzeleczkach zaprasza wszystkich członków na walne zebranie Gminnej Spółki Wodnej, które odbędzie się dnia 14 lutego 2017r. o godzinie 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej w Strzeleczkach:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia GSW w Strzeleczkach.
  2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie zakresu robót wykonanych w 2016 roku oraz wykonania budżetu za rok 2016 - dyskusja.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi GSW.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wysokości składek członkowskich oraz zatwierdzenia budżetu na 2017 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego.
  8. Ustalenie planu działalności GSW na rok 2017.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zakończenie obrad.

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności