Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

Zmiany dotyczące zasad usuwania drzew

Z dniem wejścia w życie 17 czerwca 2017 r. nowelizacji ustawy o ochronie przyrody zmianie ulegają przepisy dotyczące usuwania drzew przez osoby fizyczne. Zgodnie z nowym brzmieniem w/w aktu prawnego osoba fizyczna będąca w posiadaniu nieruchomości, z której zamierza usunąć drzewa lub krzewy na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zobligowana jest do dokonania zgłoszenia takiego zamierzenia do organu właściwego- Wójta Gminy Strzeleczki. W ciągu 21 dni od daty jego złożenia organ dokona oględzin przedmiotowego terenu w celu ustalenia obwodów i gatunków. W terminie 14 dni od wizji terenowej organ ma prawo wydać decyzję wyrażającą sprzeciw  w przypadku:

  1. lokalizacji drzewa na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  2. na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  3. na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.),
  4. spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3,
  5. jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;

drzewo.png

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności