Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Realizując wymogi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina Strzeleczki przystąpiła do prac związanych z utworzeniem stałego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Inwestycja ta będzie realizowana na działkach gminnych w granicach miejscowości Ścigów. W ramach planowanego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przewidujemy zapewnienie odbioru następujących rodzajów selektywnie zebranych odpadów komunalnych:

 • papieru,
 • tworzyw sztucznych,
 • szkła,
 • innych odpadów opakowaniowych, w tym opakowań wielomateriałowych,
 • metali,
 • odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
 • popiołów,
 • przeterminowanych leków, termometrów,
 • przeterminowanych chemikaliów , opakowań po chemikaliach, zużytych olejach, rozpuszczalnikach, farbach, lakierach, itp.,
 • świetlówek, lamp fluorescencyjnych, żarówek,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • zużytego sprzętu elektronicznego, gruzu betonowego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych (bez odpadów niebezpiecznych), zużytych opon,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.

W chwili obecnej Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie niniejszej inwestycji w ramach działania nr 5.2. Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Budowa przedmiotowej inwestycji przewidziana jest na rok 2018.

Poniżej zamieszczamy plan zagospodarowania terenu projektowanego PSZOK-u.

pszok strzeleczki.jpeg

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności