Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa - nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: spis.gov.pl. Od 12 maja br. pracę rozpoczęli także rachmistrze spisowi, którzy dzwonią z numeru: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Odbierz telefon i spisz się u rachmistrza.

Ikona strzałki w dół
Strzeleczki

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Realizując wymogi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina Strzeleczki przystąpiła do prac związanych z utworzeniem stałego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Inwestycja ta będzie realizowana na działkach gminnych w granicach miejscowości Ścigów. W ramach planowanego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przewidujemy zapewnienie odbioru następujących rodzajów selektywnie zebranych odpadów komunalnych:

 • papieru,
 • tworzyw sztucznych,
 • szkła,
 • innych odpadów opakowaniowych, w tym opakowań wielomateriałowych,
 • metali,
 • odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
 • popiołów,
 • przeterminowanych leków, termometrów,
 • przeterminowanych chemikaliów , opakowań po chemikaliach, zużytych olejach, rozpuszczalnikach, farbach, lakierach, itp.,
 • świetlówek, lamp fluorescencyjnych, żarówek,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • zużytego sprzętu elektronicznego, gruzu betonowego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych (bez odpadów niebezpiecznych), zużytych opon,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.

W chwili obecnej Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie niniejszej inwestycji w ramach działania nr 5.2. Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Budowa przedmiotowej inwestycji przewidziana jest na rok 2018.

Poniżej zamieszczamy plan zagospodarowania terenu projektowanego PSZOK-u.

pszok strzeleczki.jpeg

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 07-08-2017 09:31 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 07-08-2017 09:37
Przewiń do góryPrzewiń do góry