Planowanie przestrzenne - aktualności

21.03.2018r.

Publikacja projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzeleczki wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko – ponowne wyłożenie 21.03.2018 r. – 23.04.2018 r.

PDF1.zm.studium_tekst_projekt_21.03.2018.pdf
PDF2.zm.studium_rys. _projekt_21.03.2018.pdf
PDF3.Porognoza oddziaływania na środowisko_tekst.pdf
PDF4.Prodnoza oddziaływania na środowisko_rys..pdf
DOCuwaga do studium_wzór.doc
PDFuwaga do studium_wzór.pdf
 

13.03.2018r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  STRZELECZKI

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o ponownym wyłożeniu do wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.pdf
 

 

Dnia 28.12.2017r. upłynął termin składania uwag i wniosków do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki.

1. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki:

PDFPorognoza oddziaływania na środowisko gm. Strzeleczki.pdf
JPEGPrognoza oddziaływania na środowisko do zmiany SUiKZP gm. Strzeleczki 02.11.2017.jpeg
DOCuwaga do studium.doc
PDFuwaga do studium.pdf
JPEGZmiana SUiKZP gm Strzeleczki.jpeg
PDFZmiana SUiKZP gm. Strzeleczki.pdf
PDFLista zabytków nieruchomych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków po aktualizacji dokonanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.pdf

2. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZELECZKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki.

PDFOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny odd.pdf

3. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRZELECZKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki.

PDFObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny .pdf

 

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności