Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Ikona strzałki w dół
Zamek w Mosznej

Program Wspierania Rodziny Gminy Strzeleczki

Informujemy Państwa, iż Gmina Strzeleczki przystąpiła do opracowania dokumentu jakim jest Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.  

Program będzie zawierał zbiór planowanych działań mających na celu wspieranie rodzin i dzieci przeżywających trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, oraz zaspokojenia ich potrzeb i zapewnienia im bezpieczeństwa, wraz z możliwością rozwoju w środowisku lokalnym.

Program Wspierania Rodziny jest przygotowywany w oparciu o rozpoznanie lokalnych problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy sytuacji rodziny i kwestii opieki nad dzieckiem. Konieczność jego opracowania wynika z art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).     

Aktualnie rozpoczął się pierwszy etap prac nad programem, polegający na zgromadzeniu aktualnych danych i opinii związanych z naszą Gminą. W związku z czym zapraszamy Państwa do wypełnienia załączonej ankiety, mającej na celu identyfikację problemów rzutujących na kondycję rodzin w naszej gminie. Analiza ankiet umożliwi opracowanie diagnozy, która stanie się podstawą do skonstruowania ww. Programu. Wypełnione ankiety proszę zwrócić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach ul. Rynek 4, lub wysłać na adres e-mail: profilaktyka@strzeleczki.pl 

PDFAnkieta_Problemy rodzin i dzieci.pdf

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 23-11-2017 09:36 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 23-11-2017 09:46
Przewiń do góryPrzewiń do góry