Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu krapkowickiego w 2020 roku

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu krapkowickiego w 2020 roku

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie krapkowickim jest świadczona w czterech punktach na terenie powiatu: w Krapkowicach, Strzeleczkach, Walcach i Zdzieszowicach. Pomoc udzielana jest w następujących miejscach i terminach:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Krapkowice, ul. Kilińskiego 1, pok. 109 (I piętro)

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Krapkowicki w porozumieniu z Okręgową Radą Adwokacką w Opolu oraz Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w Opolu. Punkt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – wjazd windą od strony parkingu starostwa.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokatów jest świadczona w miesiącach nieparzystych ( styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad ) w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek 10.00 – 14.00

wtorek 14.00 – 18.00

środa 8.00 – 12.00

czwartek 12.00 – 16.00

piątek 8.00 – 12.00

                     ( za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy )

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez radców prawnych jest świadczona w miesiącach parzystych ( luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień ) w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek 8.00 – 12.00

wtorek 14.00 – 18.00

środa 8.00 – 12.00

czwartek 12.00 – 16.00

piątek 8.00 – 12.00

                     ( za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy )

Urząd Gminy Strzeleczki

Strzeleczki, Rynek 4, sala GOK

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Krapkowicki w porozumieniu z Gminą Strzeleczki przez organizację pozarządową wyłonioną w konkursie – Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn. Punkt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w następujących dniach i godzinach:

Wtorek 7.30 – 11.30

Środa 7.30 – 11.30

Czwartek 7.30 – 11.30

              ( za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy )

Urząd Gminy Walce

Walce, ul. Mickiewicza 18, sala nr 7

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Krapkowicki w porozumieniu z Gminą Walce przez organizację pozarządową – Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn. Punkt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dyżur radców prawnych:

Poniedziałek 8.00 – 12.00

Piątek 8.00 – 12.00

           ( za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy )

Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach

Zdzieszowice, ul. B. Chrobrego 18

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Krapkowicki w porozumieniu z Gminą Zdzieszowice przez organizację pozarządową wyłonioną w konkursie  - Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą ul. Warmińska 7/1, 10 - 544 Olsztyn. Punkt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dyżury adwokatów:

Poniedziałek, Środa, Piątek 9.00 – 13.00

Wtorek, Czwartek 8.00 – 12.00

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje wszystkie działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego

KTO UDZIELA POMOCY

Na obszarze Powiatu Krapkowickiego pomoc świadczona jest przez radców prawnych, adwokatów oraz organizacje pozarządowe, które wygrały konkurs na jej świadczenie. Pomoc może być świadczona ponadto przez aplikanta adwokackiego/radcowskiego, przez doradcę podatkowego lub osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze.

JAK, GDZIE I KIEDY

Warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest umówienie się na wizytę. UWAGA! Porady są udzielane według kolejności zgłoszeń.

Telefoniczna rejestracja wizyt: 77 4074 371 (w godz. 7:30 – 15:30)

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie należy przekazać osobie udzielającej pomocy. Ponadto, każdy przypadek udzielenia pomocy jest dokumentowany przez osobę, która tej pomocy udziela, za pomocą karty informacyjnej. Karta zawiera informacje o sposobie udzielenia pomocy prawnej oraz anonimowe dane o osobie, która z pomocy skorzystała.

Po zakończeniu wizyty, osoba korzystająca z pomocy może złożyć anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć w internecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

 

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności