Oświadczenia majątkowe za rok 2017

1.  Zgodnie z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązane są następujące osoby:

a. Przewodniczący Rady Gminy, Radni;

b. Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy;

c. kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych;

d. osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta

2. Zgodnie art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości.

Wyłączenie jawności tych danych następuje każdorazowo przed opublikowaniem oświadczeń na stronie internetowej BIP Gminy przez upoważnionego pracownika.

Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Strzeleczki

3. Wszystkie oświadczenia przechowywane są w Urzędzie Gminy Strzeleczki:

a. Radnych oraz Wójta Gminy w biurze obsługi Rady Gminy, pokój nr 105;

b. Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Wójta: w biurze Sekretarza Gminy, pokój nr 108.

Wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego:

Wójt Gminy Strzeleczki:

PDFMarek Pietruszka.pdf
 

Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Gminy wydający decyzje administracyjne z upoważnienia Wójta:

PDFŁukasz Borsuk (sekretarz gminy).pdf
PDFŁukasz Borsuk (zast.wójta).pdf
PDFAleksandra Kamińska-Kalisz.pdf
PDFAnna Maria Kuźnik.pdf
PDFBogumiła Becker-Kalicińska.pdf
PDFDorota Maria Olszewska.pdf
PDFGabriela Maria Bartoń.pdf
PDFIwona Chojnacka.pdf
PDFIzabela Marta Zuślik.pdf
PDFJolanta Halina Isalska.pdf
PDFMagdalena Daniel.pdf
PDFMarzena Ficek.pdf
PDFNatalia Różyczka-Madaler.pdf
PDFRoman Antoni Nocoń.pdf
PDFSabina Maria Żurek-Serafin.pdf
PDFSylwia Barbara Migot.pdf
PDFSylwia Dorota Wilczek.pdf
PDFUrszula Matysek.pdf

Przewodniczący Rady Gminy:

PDFKaliński_Marek_korekta.pdf
 

Radni Rady Gminy Strzeleczki:

PDFCyganik_Małgorzata.pdf
PDFKocik_Jacek.pdf
PDFKostka_Henryk.pdf
PDFKurpiela_Hubert.pdf
PDFNocoń_Małgorzata.pdf
PDFNowak_Damian.pdf
PDFPiecha_Anna.pdf
PDFRobota_Krzysztof.pdf
PDFSuchy_Manfred.pdf
PDFTannenbaum_Patryk.pdf
PDFWeindich_Waldemar.pdf
PDFWiencek_Brygida.pdf
PDFWingert_Edward.pdf
PDFWolny_Włodzimierz.pdf
 

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności