Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

Remonty nawierzchni dróg

Remonty nawierzchni dróg na terenie gminy Strzeleczki w 2018 roku.

W ramach prac remontowych zostaną wykonane roboty na następujących odcinkach dróg gminnych:

  1. Remont nawierzchni drogi ul. Żeromskiego w Racławiczkach

W ramach prac zostanie wykonana nowa podbudowa z kruszywa łamanego, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych

  1. Remont nawierzchni ul. Dębowej w Zielinie 

W ramach prac zostanie wykonana nowa podbudowa z kruszywa łamanego, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych

  1. Remont Leśnej w Zielinie

Planowany do wyremontowania odcinek od posesji nr 2a do skrzyżowania z ul. Wygon. W ramach prac zostanie wykonane mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych.

  1. Remont odnogi nawierzchni ul. Opolska w Smolarni

W ramach prac zostanie wykonane mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych.

  1. Remont nawierzchni w Kujawach (łącznik drogi wojewódzkiej z drogą powiatową)

Zostanie przeprowadzony remont odcinka od drogi wojewódzkiej w stronę posesji nr 35 w zakresie wykonania podbudowa z kruszywa łamanego, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża.

  1. Remont nawierzchni ul. Kąpielowej w Kujawach (odcinek od drogi powiatowej do boiska sportowego)

W ramach prac zostanie wykonane mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatkowo zostanie rozebrany mur oporowy przy przepuście drogowym oraz wykonana nowa ściana żelbetowa przepustu

Wykonawca: GRUNT Usługi Drogowe Jacek Toborek Głubczyce

ul. Zielona 1, 48 -100 Głubczyce, kwota brutto: 373.328,39 złotych.

Termin wykonania 31 sierpnia 2018 roku.

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności