Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

Fundusz Sprawiedliwości dla jednostek OSP terenu Gminy Strzeleczki

31 lipca 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzeleczkach, Wójt Gminy Strzeleczki uroczyście przekazał naszym jednostkom OSP wyposażenie i sprzęt ratownictwa zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego  dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I priorytetu IIIB - Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Całość dotacji zamknęła się w kwocie 49.767,90 zł z czego 99 % wkładu pokryło Ministerstwo Sprawiedliwości a 1% Gmina Strzeleczki.

W ramach zadania zakupiono: defibrylatory, torby ratownicze PSP R1, zestawy PSP R1, przenośne zestawy oświetleniowe, latarki akumulatorowe, pilarkę do drewna, piłę ratowniczą do szyb, detektor napięcia, dwie butle na sprężone powietrze oraz latarki akumulatorowe do hełmów.

Nabyty sprzęt z pewnością przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, jak również do poprawy warunków pracy strażaków terenu naszej Gminy.

 

 

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności