Drużyna Sezonu Funduszy Europejskich

logo projekt.jpeg

Informujemy, że Gmina Strzeleczki otrzymała od Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły tytuł Drużyny Sezonu Funduszy Europejskich za projekt "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja".

W maju 2018 roku Gmina Strzeleczki przystąpiła do realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Bezpośrednim realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach.

Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w Gminie Strzeleczki, w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi, zgodnie z zakresem usług określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.697 z późn. zm.)

Realizacja projektu umożliwiła zwiększenie usług społecznych dzięki zatrudnieniu asystenta rodziny.

Łączna wartość dofinansowania projektu ze środków UE: 10 137 632,59 zł, wartość dofinansowania projektu ze środków UE dla Gminy Strzeleczki to 117 733,71 zł.

drużyna sezonu.jpeg

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności