Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa - nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: spis.gov.pl. Od 12 maja br. pracę rozpoczęli także rachmistrze spisowi, którzy dzwonią z numeru: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Odbierz telefon i spisz się u rachmistrza.

Ikona strzałki w dół
Strzeleczki

Drużyna Sezonu Funduszy Europejskich

logo projekt.jpeg

Informujemy, że Gmina Strzeleczki otrzymała od Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły tytuł Drużyny Sezonu Funduszy Europejskich za projekt "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja".

W maju 2018 roku Gmina Strzeleczki przystąpiła do realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Bezpośrednim realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach.

Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w Gminie Strzeleczki, w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi, zgodnie z zakresem usług określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.697 z późn. zm.)

Realizacja projektu umożliwiła zwiększenie usług społecznych dzięki zatrudnieniu asystenta rodziny.

Łączna wartość dofinansowania projektu ze środków UE: 10 137 632,59 zł, wartość dofinansowania projektu ze środków UE dla Gminy Strzeleczki to 117 733,71 zł.

drużyna sezonu.jpeg

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 18-10-2018 14:27 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 18-10-2018 14:31
Przewiń do góryPrzewiń do góry