Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

Posiedzenie Komisji Samorządowej

Tematy posiedzenia to:

1) działalność Gminnej Spółki Wodnej w 2018 r. i jej plan działalności na rok 2019,

2) plan działalności GOK za 2019 r.,

3) działalność Caritas na terenie gminy,

4) zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  a) zmiany budżetu gminy na 2019 r. – Skarbnik Gminy,

  b) opłaty targowej,

  c) poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,

  d) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,

  e) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Strzeleczki,

5) sprawy bieżące

 

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności