Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

Posiedzenie Komisji Samorządowej

Tematy posiedzenia to:

1) zapoznanie się z możliwościami pozyskiwania środków na realizację zadań gminnych z programów unijnych i innych źródeł,

2) podział nadwyżki budżetowej,

3) zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu gminy na 2019 r. – Skarbnik Gminy,

b) zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – Skarbnik Gminy,

c) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2019 r. – Skarbnik Gminy,

d) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2019” – podinsp. ds. ochrony środowiska,

e) odpłatnego nabycia nieruchomości na mienie Gminy Strzeleczki – kier. Referatu Gosp. Komunalnej i Nieruchom.,

f) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki nr 1579 z mapy 8, położonej w obrębie Chrzelice – kier. Referatu Gosp. Komunalnej i Nieruchom.,

g) wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach nieruchomości położonych w miejscowościach Strzeleczki, Kujawy, Racławiczki i Komorniki – kier. Referatu Gosp. Komunalnej i Nieruchom.,

4) sprawy bieżące.

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności