Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

VII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

W dniu 18 kwietnia 2019 r. o godzinie 14:00 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4

odbędzie się VII sesja Rady Gminy Strzeleczki.

                                                                                                  

                                                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                              Włodzimierz Wolny

 

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.

3. Przyjęcie protokołu z sesji  Nr VI/19 w dniu 28.03.2019 r.

4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między VI a VII sesją.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej” – kierownik GOPS,

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. – projekt z dnia 11.04.2019 r. – Skarbnik Gminy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2019 r. – projekt z dnia 11.04.2019 r. – Skarbnik Gminy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzeleczki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. – projekt z dnia 11 marca 2019 r. – kierownik GZEAS,

 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 11. Komunikaty, ogłoszenia, sprawy różne.

 12.Zamknięcie sesji.

 

 

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności