Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

Posiedzenie Komisji Samorządowej

Tematy posiedzenia to:

1) działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach,

2) analiza i zaopiniowanie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2018 r. – Skarbnik Gminy,

3) zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a ) zmiany budżetu gminy na 2019 r. – Skarbnik Gminy,

b) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2019 r. – Skarbnik Gminy,

c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr 894/4 z mapy 2, położonej w obrębie Strzeleczki – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości;

d) wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości;

e) aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Strzeleczki – insp. ds. planowania przestrzennego;

f) przyjęcia „Apelu Rady Gminy Strzeleczki do Burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiury o realizację zadania pn.: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Steblów – Nowy Młyn w obrębach Steblów i Pietna w gminie Krapkowice” – Sekretarz Gminy/Wójt Gminy;

g) przyjęcia „Apelu Rady Gminy Strzeleczki o budowę jazu w Komornikach” – Sekretarz Gminy/Wójt Gminy;

4) sprawy bieżące.

 

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności