Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa - nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: spis.gov.pl. Od 12 maja br. pracę rozpoczęli także rachmistrze spisowi, którzy dzwonią z numeru: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Odbierz telefon i spisz się u rachmistrza.

Ikona strzałki w dół
Strzeleczki

Posiedzenie Komisji Samorządowej

Tematy posiedzenia to:

1) stan bezpieczeństwa w gminie – przedstawiciele KPP Policji i KP Straży Pożarnej w Krapkowicach,

2) ochrona przeciwpożarowa w gminie – Komendant Gminny OSP,

3) działalność sportowa w gminie – koordynator ds. sportu,

4) sprawozdanie z działalności GOPS za 2018 r. – Kierownik GOPS,

5) przedstawienie „Raportu o stanie gminy Strzeleczki za 2018 r.” – Sekretarz Gminy,

6) zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a ) zmiany budżetu gminy na 2019 r. – Skarbnik Gminy,

b ) zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – Skarbnik Gminy,

c ) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości

d ) udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Strzeleczki – Sekretarz Gminy,

e ) wyboru przedstawiciela Gminy Strzeleczki do Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich – Sekretarz Gminy,

f ) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. – insp. ds. obsługi rady gminy,

g ) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu gminy za 2018 r. – insp. ds. obsługi rady gminy;

7) sprawy bieżące

Opublikował(a): Anna Muzykant Data publikacji: 13-06-2019 10:01
Przewiń do góryPrzewiń do góry