Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

Zakończono zadanie inwestycyjne pn.: Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Komorniki

Dane techniczne drogi:

− klasa drogi wewnętrzna dojazdowa

− szerokość jezdni od 3,50m do 4,50m

 − długość odcinka 458m

− szerokość poboczy z kamienia 0,50m

− rodzaj nawierzchni jezdni beton asfaltowy

Konstrukcja drogi:

Odcinek od 0+000 do 0+370:

• wykonanie profilowania korekcyjnego istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego

• wykonanie warstwy z kamienia łamanego 031,5mm gr. średniej 10cm.

• nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego ułożonego w dwóch warstwach (w-wa wiążąca z betonu AC16 W gr. 4cm + warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 gr.4cm)

Odcinek od 0+370 do 0+458:

• wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego AC16W gr.4cm + warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4 cm na istniejącej podbudowie kamiennej (bez podnoszenia niwelety drogi dodatkowo warstwą kamienną).

Pobocza: Po zakończonych pracach bitumicznych należy uzupełnić warstwę kamienia na poboczach do poziomu wykonanych warstw bitumicznych zgodnie z przekrojami. 

Wartość powyższych prac: 163840,16 zł brutto

Dofinansowanie ze środków z budżetu Województwa Opolskiego – 68700,00 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT” J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko, ul. Matejki 1, 46-100 Kluczbork

Termin wykonania: 06.06.2019r. – 09.07.2019r.  

1.jpeg   1a.jpeg   2.jpeg   2a.jpeg   3.jpeg   4a.jpeg   5.jpeg   5a.jpeg    3a.jpeg   4.jpeg  

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności