Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

Posiedzenie Komisji Samorządowej

W dniu 24 października 2019 r. o godzinie 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej.

Tematyka posiedzenia:

1) realizacja zadań wykonanych na ciekach wodnych w 2019 r.,

2) zapoznanie się ze stanem budowy kanalizacji sanitarnej w gminie,

3) informacja o stanie gospodarowania odpadami na terenie gminy,

4) zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu gminy na 2019 r. – Skarbnik Gminy,

b) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy – Skarbnik Gminy,

c) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzeleczki – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości,

5) sprawy bieżące.

 

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności