Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

Informacja dla rolników dotycząca programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Informacja dla rolników dotycząca programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Informujemy Państwa, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
W związku z powyższym zapraszamy rolników z terenu naszej gminy do składania deklaracji o ilości posiadanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag (bez opakowań po środkach ochrony roślin).

Prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji wraz z załącznikami i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Strzeleczki pokój 111 do dnia 15.11.2019 r. (do godziny 14:00). Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 77 407 66 78.

Zebrane deklaracje będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w zadania.

W przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania realizowany będzie w 2020 r. bezpłatny odbiór w/w odpadów z wyznaczonych miejsc oraz ich odzysk lub unieszkodliwienie.

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Strzeleczki dofinansowania w ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W przypadku rezygnacji lub zmiany danych w deklaracji prosimy niezwłocznie złożyć oświadczenie o rezygnacji/zmianie danych do Urzędu Gminy Strzeleczki pokój 111.

DOCXDeklaracja dla rolników.docx
 

 

 

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności