Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

Sesja Rady Gminy Strzeleczki

 

W dniu 26 sierpnia 2015 r. o godzinie 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się XII sesja Rady Gminy Strzeleczki.

                                                                                                                       Przewodniczący
                                                                                                                       Rady Gminy Strzeleczki

                                                                                                                        Marek Kaliński
                     

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji  Nr XI/15 w dniu 25.06.2015 r.
 4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydata na ławnika.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydacie na ławnika.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie gminy Strzeleczki odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Strzeleczki na lata 2015-2017.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Gminie Strzeleczki na rok 2015.
 13. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 14. Zamknięcie sesji.

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności