Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

Posiedzenie Komisji Samorządowej i Rewizyjnej

W dniu 20 lutego 2020 r. o godz. 12:00 w sali narad urzędu gminy w Strzeleczkach odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia:

1 ) realizacja wpływów podatkowych, egzekucja podatków (ilość dłużników, kwoty długu) i informacja o udzielonych umorzeniach w 2019 r.,

2) sprawy bieżące.

W dniu 20 lutego 2020 r. o godzinie 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej.

Tematyka posiedzenia:

1) utrzymanie terenów zielonych w gminie – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości,

2) informacja o stanie opieki zdrowotnej w gminie – przedstawiciel SAMED, przedstawiciel Caritas,

3) sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej i jej plan działalności na rok 2020 – przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej,

4) plan działalności Gminnego Ośrodka Kultury na 2020 r. – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,

5) zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

     a) zmiany budżetu gminy na 2020 r. – projekt z dnia 12.02.2020 r. – Skarbnik Gminy,

     b) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strzeleczki w roku                2020” – projekt z dnia 12.02.2020 r. - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości,

     c) przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2020 –                2024” – projekt z dnia 12.02.2020 r. – przedstawiciel GOPS,

     d) udzielenia dotacji celowej Gminie Biała na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie gminy Strzeleczki         – projekt z dnia 12.02.2020 r. – kierownik GZEAS,

     e) udzielenia dotacji celowej Gminie Prószków na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie gminy                   Strzeleczki projekt z dnia 12.02.2020 r. – kierownik   

6) sprawy bieżące.

 

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności