Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

KOMUNIKAT 2/PD/2020 z dnia 20.04.2020 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu (Ostrzeżenie)

KOMUNIKAT 2/PD/2020 z dnia 20.04.2020 r.

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego
dla benzo(a)pirenu

(Ostrzeżenie)

 

          Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu informuje, że na terenie województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu[1] w roku 2020.

          Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń bezno(a)pirenu, zmierzonych podczas ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

1) pomiary prowadzone na terenie strefy miasto Opole:

- Opole, os. Armii Krajowej (OpOpoleOsArKr),

2) pomiary prowadzone na terenie strefy opolskiej:

 - Prudnik, ul. Podgórna (OpPrudPodgorMOB);

 - Zdzieszowice, ul. Piastów (OpZdziePiast);

- Strzelce Opolskie, ul. Kard. Wyszyńskiego (OpStrzOpWyszMOB).

      Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń benzo(a)pirenu, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia rocznej wartości docelowej na znacznym obszarze województwa.

 

 

 

[1] 1 ng/m3 – średnioroczny poziom docelowy określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia

24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031)

PDFWCZK_20042020093018.PDF
 

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności