Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

Posiedzenie Komisji Samorządowej

 

Tematyka posiedzenia komisji :

1) zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :

a) przyjęcie Regulaminu ośrodka wypoczynkowego w Dobrej – projekt z dnia 13.08.2020 r. – kierownik GOK,

b) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 13.08.2020 r. - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości,

c) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt z dnia 13.08.2020 r. – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości,

d) określenia górnych stawek opłat na terenie gminy Strzeleczki, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy - projekt z dnia 13.08.2020 r. – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości,

e) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Racławiczki na lata 2018 – 2023 – projekt z dnia 13.08.2020 r. – podinspektor ds. funduszy zewnętrznych,

2) sprawy bieżące.

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności