Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

Posiedzenie Komisji Samorządowej

Tematy posiedzenia Komisji Samorządowej to:

1) analiza realizacji wpływów podatkowych za I półrocze 2020 r. z uwzględnieniem udzielanych ulg i umorzeń w porównaniu z rokiem 2019,

2) zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.,

3) zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :

a)  zmiany budżetu gminy na 2020 r. – projekt z dnia 10.09.2020 r. – Skarbnik Gminy,

b) zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 10.09.2020 r.– Skarbnik Gminy,

c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego – projekt z dnia 10.09.2020 r. – Skarbnik Gminy,

d) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strzeleczki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów – projekt z dnia 10.09.2020 r.– kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju,

e) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Krapkowice przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Krapkowice– projekt z dnia 10.09.2020 r. – kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju,

4)   sprawy bieżące.

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności