Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.08.2019 r. ( piątek ) Urząd Gminy Strzeleczki będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Opłata za korzystanie ze środowiska

opłaty za korzystanie ze środowiska.jpeg

Opłata za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska są wprowadzone przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i w praktyce są objęte takimi samymi, a w niektórych przypadkach nawet tymi samymi aktami prawnymi, co podatki wprowadzone prawem podatkowym.
Kogo dotyczą opłaty za korzystanie ze środowiska
Opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszą przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki. Opłaty wnoszą również jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, które korzystają ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Wysokość opłaty zależy od faktycznego zakresu korzystania ze środowiska:

 • Ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza
 • Ilości i rodzaju pobranej wody, lokalizacji ujęcia, metod uzdatniania i celu przeznaczenia
 • Ilości i rodzaju substancji zawartych w ściekach, od rodzaju ścieków
 • Ilości i rodzaju składowanych odpadów

Nie wnosisz opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których półroczna wysokość nie przekracza 400 zł.


Uwaga:

 1. Niezależnie od wyliczonej kwoty masz obowiązek przesłania formularzy z naliczonych opłat w terminie do końca lipca (za I półrocze) i do końca stycznia następnego roku (za II półrocze) do Marszałka Województwa. Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska przekazujesz informację o wyliczonej kwocie.
 2. Obowiązek ponoszenia opłat ciąży na wszystkich jednostkach organizacyjnych, bez względu na to, czy ustawa o ochronie środowiska nakłada na nie obowiązek posiadania decyzji o dopuszczalnej emisji.
 3. Podmiotem obowiązanym do zapłaty jest podmiot faktycznie korzystający ze środowiska, niezależnie od tego, czyją własnością są urządzenia służące do tego korzystania.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony  środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 2243 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. z 2009r., Nr 97, poz. 816 z późn zm.)
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012
   

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2019 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności