Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

Posiedzenie Komisji Samorządowej

Tematyka posiedzenia:

1) zaopiniowanie stawek podatkowych na 2021 r. , 

2) zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu gminy na 2020 r. – projekt z dnia 19.11.2020 r. - Skarbnik Gminy,

b) zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 18.11.2020 r. - Skarbnik Gminy,

c) określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości – projekt z dnia 19.11.2020 r. – Skarbnik Gminy,

d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu -  projekt z dnia 19.11.2020 r. - Skarbnik Gminy,

e) sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 10.11.2020 r. – Kierownik Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości,

f) zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza -  projekt z dnia 09.11.2020 r. – Kierownik Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości,

g) udzielenia pomocy finansowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy  Strzeleczki a uczęszczających do żłobków lub klubów dziecięcych na terenie Gminy Krapkowice – projekt z dnia 10.11.2020 r. – kierownik GZEAS,

3) sprawy bieżące.

 

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności