Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte przez Gminę Strzeleczki w latach 2016-2019.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), określa poziomy dla takich frakcji odpadów komunalnych jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło oraz inne niż niebezpieczne odpady budowlane
i rozbiórkowe.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412) określa poziom dla odpadów ulegających biodegradacji.

Wymagane i osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przedstawiają się następująco:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

 

2016

2017

2018

2019

2020

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez Gminę Strzeleczki

31

29

32

41

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  [%]

 

2016

2017

2018

2019

2020

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez Gminę Strzeleczki

----

100

100

56

 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]

 

2016

2017

2018

2019

2020

Odpady komunalne ulegające biodegradacji

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez Gminę Strzeleczki

0

44

34

28

 

 

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności