Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Ikona strzałki w dół
Zamek w Mosznej

logo unijne kanalizacja.jpeg

,,Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy Strzeleczki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra i Strzeleczki oraz poprawę parametrów dostarczania wody mieszkańcom miejscowości Moszna”

Etap:II,, Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Strzeleczki w miejscowościach Dobra i Strzeleczki ‘’

PDF01 ogłoszenie o zamówieniu kanalizacja Dobra Strzeleczki.pdf

PDF02 SIWZ kanalizacja Dobra Strzeleczki.pdf

DOC03 formularz+ofertowy.doc

DOC04 Oswiadczenie+art24.doc

DOC06 Oświadczenie+art.22.doc

DOC07 Oswiadczenie+zał+nr+5.doc

DOC08 Oświadczenie-art.24ust.2pkt5.doc

DOC09 Oświadczenie+kierownika+budowy-plan+bezp..doc

DOC10 Oświadczenie+kierownika+robót.doc

DOC11 Pełnomocnictwo.doc

DOC12 Zobowiazanie-zał+nr+3.doc

DOC13 Wykaz+osób.doc

DOC14 wykaz+robót (1).doc

DOC15 wzór+gwarancji+ubezpieczeniowej.doc

DOC16 umowa+wzór.doc

Specyfikacja techniczna Dobra i Strzeleczki:

PDFST 00.00 - Wymagania ogólne.pdf

 PDFST 00.01 - Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne.pdf

PDFST 00.02 - Roboty w zakresie kanalizacjisanitarnej.pdf

PDFST 00.03 - Roboty drogowe.pdf

PDFST 00.04 - Roboty elektryczne.pdf

Dokumentacja techniczna Dobra:

PDF001 projekt kanalizacja dobra.pdf

 PDF002 projekt kanalizacja dobra.pdf

PDF003 projekt kanalizacja dobra.pdf

PDF01 dobra mapa poglądowa.pdf

PDF02 dobra.pdf

PDF03 dobra.pdf

PDF04 dobra.pdf

PDF05 dobra.pdf

PDF06 dobra.pdf

PDF07 dobra.pdf

PDF08 dobra profil podłużny.pdf

PDF09 dobra profil podłużny.pdf

PDF10 dobra profil podłużny.pdf

PDF11 dobra profil podłużny.pdf

PDF12 dobra profil podłużny.pdf

PDF13 dobra profil podłużny.pdf

PDF14 dobra profil podłużny.pdf

PDF15 dobra profil podłużny.pdf

PDF16 dobra profil podłużny.pdf

PDF17 dobra profil podłużny.pdf

PDF18 dobra profil podłużny.pdf

PDF19 dobra profil podłużny.pdf

PDF20 dobra profil podłużny.pdf

PDF21 dobra profile podłużne.pdf

PDF22 dobra przepomp p7.pdf

PDF23 dobra przepomp p8.pdf

PDF24 dobra przepomp p9.pdf

PDF25 dobra przepomp p10.pdf

PDF26 dobra przepomp p11.pdf

PDF27 dobra posadowienie przepompowni.pdf

PDF28 dobra fundament przepompowni.pdf

PDF29 dobra fundament przepompowni.pdf

PDF30 dobra studnia połączeniowa.pdf

PDF31 dobra studnia pomiarowa.pdf

PDF32 dobra studnia kanalizacyjna.pdf

PDF33 dobra studnia kanalizacyjna.pdf

PDF34 dobra studnia rozprężna.pdf

PDF35 dobra schemat podłączenia posesji.pdf

Dokumentacja techniczna Strzeleczki wraz z tranzytem Dobra - Strzeleczki:

 PDF001 projekt kanalizacja strzeleczki.pdf

PDF002 projekt kanalizacja strzeleczki.pdf

PDF01 strzeleczki mapa poglądowa.pdf

PDF01 strzeleczki tranzyt.pdf

PDF02 strzeleczki tranzyt.pdf

PDF03 strzeleczki tranzyt.pdf

PDF04 strzeleczki.pdf

PDF04 strzeleczki profil podłużny.pdf

PDF05 strzeleczki.pdf

PDF05 strzeleczki profil podłużny.pdf

PDF06 strzeleczki profil podłużny.pdf

PDF07 strzeleczki profil podłużny.pdf

PDF08 strzeleczki profil podłużny.pdf

PDF09 strzeleczki profil podłużny.pdf

PDF10 strzeleczki profil podłużny.pdf

PDF11 strzeleczki profil podłużny.pdf

PDF12 strzeleczki profil podłużny.pdf

PDF13 strzeleczki profil podłużny.pdf

PDF14 strzeleczki profil podłużny.pdf

PDF15 strzeleczki profil podłużny.pdf

PDF16 strzeleczki profil podłużny.pdf

PDF17 strzeleczki przepompownie.pdf

PDF18 strzeleczki przepompownia p4.pdf

PDF19 strzeleczki fundamenty przepomp.pdf

PDF20 strzeleczki studnia kanalizacyjna.pdf

PDF21 strzeleczki studnia kanalizacyjna.pdf

PDF22 strzeleczki studnia kanalizacyjna.pdf

PDF23 strzeleczki schemat włączenia posesji.pdf

PDF24 strzeleczki studnie.pdf

PDF25 strzeleczki studnia połączeniowa.pdf

Przedmiary i tabele robót ziemnych:

PDF001 przedmiar kanalizacja dobra strzeleczki budowlane.pdf

PDF002 przedmiar kanalizacja dobra strzeleczki roboty elektryczne.pdf

PDF01 Tabela_robot_ziemnych_KS7_Dobra.pdf

PDF02 Tabela_robot_ziemnych_KS8_Dobra.pdf

PDF03 Tabela_robot_ziemnych_KS9_Dobra.pdf

PDF04 Tabela_robot_ziemnych_KS10_Dobra.pdf

PDF05 Tabela_robot_ziemnych_KS11_Dobra.pdf

PDF06 Tabela_robot_ziemnych_KS4_StrzeleczkZmodyfikowana.pdf

PDF07 Tabela_robot_ziemnych_KS5_Strzeleczki_ZModyfik.pdf

Uzgodnienia:

PDF01 uchwała rg strzeleczki plan zagosp.pdf

PDF02 pozwolenie wodnoprawne.pdf

PDF03 opinia uzgodnienie dokumentacji.pdf

PDF04 opinia sanitarna.pdf

PDF05 ooś.pdf

PDF06 uzgodnienie zdw.pdf

PDF07 uzgodnienie wik.pdf

PDF08 uzgodnienie tpsa.pdf

PDF09 uzgodnienia pkp.pdf

PDF10 uzgodnienia enerrgiapro.pdf

PDF11 ilosci sciekow.pdf

Odpowiedzi na zapytania:

PDF01 zapytanie 16.04.2013.pdf

PDF02 zapytanie 22.04.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 12-04-2013 12:13 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 22-04-2013 22:18
Przewiń do góryPrzewiń do góry