Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa - nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: spis.gov.pl. Od 12 maja br. pracę rozpoczęli także rachmistrze spisowi, którzy dzwonią z numeru: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Odbierz telefon i spisz się u rachmistrza.

Ikona strzałki w dół
Strzeleczki

Posiedzenie Komisji Samorządowej

Posiedzenie Komisji Samorządowej odbędzie się dnia 20 maja 2021 r.
 o godz. 14:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.

Tematyka posiedzenia Komisji Samorządowej:

 1. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020 r. - p.o. Kierownika GBP;
 2. przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej” – Kierownik GOPS;
 3. analiza i zaopiniowanie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2020 r. – Skarbnik Gminy;
 4. zaopiniowanie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/189/21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – projekt z dnia 14.05.2021 r. – Skarbnik Gminy;
  2. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. – projekt z dnia 14.05.2021 r. – Skarbnik Gminy;
  3. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 14.05.2021 r. – Skarbnik Gminy;
  4. w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzeleczki – projekt z dnia 13.05.2021 r. – Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska i Nieruchomości;
  5. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Prószków na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 13.05.2021 r. – Kierownik GZEAS;
  6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzeleczki na rok 2021 – projekt z dnia 12.05.2021 r. – podinspektor ds. uzależnień alkoholowych;
 5. sprawy bieżące.
Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 14-05-2021 11:30 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 14-05-2021 12:26
Przewiń do góryPrzewiń do góry