Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

Deklaracje na wywóz śmieci

logo czysty region.jpeg

 

 Związek Międzygminny „Czysty Region” informuje, że Zgromadzenie Związku podjęło uchwały o nowym terminie składania deklaracji, który upływa 15 maja 2013r. i nowym wzorze deklaracji. Deklaracje będą możliwe do pobrania od 2 kwietnia 2013 r.:

  • ze strony internetowej Związku (www.czystyregion.pl),
  • w siedzibie Związku przy ul. Portowej 47 w Kędzierzynie- Koźlu,
  • we wszystkich urzędach miast i gmin należących do Związku,
  • w wybranych punktach w gminach członkowskich Związku.

Wychodząc naprzeciw gospodarstwom wieloosobowym Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę określającą nowe miesięczne stawki opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości, na których będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych. W nowym systemie opłata za pierwsze 4 osoby zamieszkałe w gospodarstwie domowym będzie wynosiła 12,50 zł od osoby miesięcznie. Opłata za piątą osobę w gospodarstwie domowym będzie wynosiła 7 zł miesięcznie, a za każdą następną 1 zł miesięcznie.
W przypadku nieruchomości, na których nie będzie prowadzona selektywna zbiórka opadów komunalnych opłata miesięczna od osoby będzie wynosiła 20 zł i nie będzie gradacji wysokości opłaty w zależności od wielkości gospodarstwa domowego.
Jednocześnie przypominamy właścicielom domków jednorodzinnych, zarządcom wspólnot i spółdzielni oraz firmom  i instytucjom  o konieczności wypowiedzenia dotychczas zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku.
Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru i rozliczania odpadów komunalnych. Odpady te będą odbierane przez firmę wyłonioną w drodze przetargu, na podstawie umowy pomiędzy przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, a Związkiem Międzygminnym „Czysty Region”.
W nowym systemie opłata za gospodarowanie odpadami nie będzie kierowana bezpośrednio do firmy odbierającej odpady, lecz do Związku Międzygminnego „Czysty Region” na indywidualne konto przyporządkowane do każdej nieruchomości objętej systemem odbioru odpadów.

Dokumenty do pobrania:

PDFwytyczne ułatwiające wypełnienie deklaracji.pdf

PDFdeklaracja do wypełnienia.pdf

PDFwzór wypełnionej deklaracji - zabudowa jednorodzinna.pdf

DOCdeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.doc

DOCoświadczenie (1) o nie posiadaniu kopii umowy na odbiór odpadów komunalnych.doc

DOCoświadczenie (2) o zmniejszeniu minimalnej objętości pojemników.doc

DOCoświadczenie (3) o wspólnym korzystaniu z pojemników.doc

 

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności