Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa - nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: spis.gov.pl. Od 12 maja br. pracę rozpoczęli także rachmistrze spisowi, którzy dzwonią z numeru: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Odbierz telefon i spisz się u rachmistrza.

Ikona strzałki w dół
Zamek w Mosznej

Od lipca rozpoczną się kontrole przydomowych kompostowników

Szanowni Mieszkańcy!

Wypełniając obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), od 1 lipca 2021 r. pracownicy Urzędu Gminy Strzeleczki rozpoczną kontrole nieruchomości, których właściciele, w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Weryfikacji poddane będzie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów. W trakcie kontroli wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów. Po przeprowadzonej kontroli właściciel nieruchomości otrzyma protokół.

Właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a:

  • nie posiada kompostownika przydomowego lub
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
  • uniemożliwia upoważnionej przez Wójta osobie dokonanie oględzin nieruchomości,

zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz.888) wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek.

Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką dotyczącą prawidłowego kompostowania bioodpadów oraz możliwych do zastosowania rodzajów kompostowników.

ODTPrzydomowy kompostownik.odt

ulotka MŚ.jpeg

Opublikował(a): Laura Nowotny Data publikacji: 22-06-2021 09:21 Modyfikował(a): Laura Nowotny Data modyfikacji: 22-06-2021 09:18
Przewiń do góryPrzewiń do góry