Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Ikona strzałki w dół
Zamek w Mosznej

XL Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

 

W dniu 22 grudnia 2021 r. o godzinie 14:00 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4

odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Strzeleczki.

Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl
w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          /-/ Włodzimierz Wolny

 

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej Nr XXXIX/21 w dniu 09.12.2021 r.
  4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXXVIII a XL sesją.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Uchwalenie budżetu gminy na 2022 r. (projekt z dnia 10.11.2021 r. i 9.12.2021 r.)
    1. odczytanie projektu uchwały budżetowej – Wójt/Skarbnik Gminy,
    2. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej – Sekretarz Gminy,
    3. odczytanie opinii i wniosków komisji – przewodniczący Komisji Samorządowej,
    4. przedstawienie stanowiska wobec opinii i wniosków komisji,
    5. dyskusja nad wnioskami komisji,
    6. głosowanie nad każdym z wniosków komisji,
    7. głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r.,
    8. głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 10.12.2020 r. – Skarbnik Gminy.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – projekt z dnia 02.12.2021 r. – Kierownik OPS.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 r. dotacji celowej Gminie Prószków na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 09.12.2021 r. – p.o. Kierownika GZEAS.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 r. dotacji celowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki a uczęszczających  do żłobków lub klubów dziecięcych na terenie Gminy Krapkowice – projekt z dnia 09.12.2021 r. – p.o. Kierownika GZEAS;
  11. Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Strzeleczki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi – projekt z dnia 14.12.2021 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości. 
  12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  13. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.
  14. Zamknięcie sesji.
Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 15-12-2021 11:14 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 20-12-2021 08:36
Przewiń do góryPrzewiń do góry