Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Ikona strzałki w dół
Strzeleczki

Regulamin kalendarza wizyt

§1.

 Postanowienia Ogólne

 1. System Internetowej Rezerwacji Wizyt pozwala na umówienie się na wizytę w Urzędzie określonym dniu i godzinie, aby załatwić urzędową sprawę.
 2. Korzystanie z systemu jest bezpłatne dla każdego użytkownika.

 

§2.

Zakres spraw realizowanych poprzez internetową rezerwację wizyty
oraz sposób dokonywania rezerwacji.

 1. Interesant może dokonać rezerwacji wizyty z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rezerwacji Wizyt jedynie w sprawach udostępnionych w systemie.
 2. Rezerwacji dokonuje się poprzez wykonanie następujących czynności:
 • Wybór wydziału lub sprawy z dostępnej listy.
 • Wypełnienie formularza, w którym podaje się swoje dane, niezbędne do wykonania rezerwacji,
 • Dodatkowo opcjonalnie wybór sprawy do załatwienia oraz wypełnienie dodatkowych pól formularza związanych ze sprawą.
 • Wskazanie daty i godziny wizyty w urzędzie spośród dostępnych terminów i wysłanie formularza.
 • System powiadomi o wykonanej rezerwacji poprzez wiadomość email lub/i wiadomość SMS.
 • System przypomni o dokonanej rezerwacji na dzień przed terminem.

 

§3.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku nie stawienia się w umówionym terminie wizyty wymagana jest ponowna rezerwacja z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rezerwacji.
 2. Odwołanie zarezerwowanej wizyty należy zgłosić poprzez e-mail lub telefonicznie, aby udostępnić termin innym interesantom.

 

Przewiń do góryPrzewiń do góry