Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

Kampania ZTU w Szkole Podstawowej w Zielinie

rodzina ztu.jpeg

W tegorocznej kampanii ZTU wzięli udział uczniowie wszystkich klas . W ramach akcji zrealizowano wiele działań profilaktycznych i edukacyjnych.

Ogromnym zainteresowaniem uczniów naszej szkoły cieszyły się wydarzenia sportowe organizowane na Dzień Dziecka, Dzień Sportu Szkolnego, w czasie przerw i zajęć SKS.

Piękno, tradycje, gwarę i historię naszego regionu najbardziej poznali uczniowie klasy III biorąc udział w innowacji pedagogicznej „Opolszczyzna-tu jest moje miejsce ” prowadzonej przez Marzennę Stein. W ramach innowacji organizowane były wycieczki po okolicy, spotkania z ciekawymi ludźmi, a także warsztaty, na których uczniowie poznawali tradycyjną sztukę regionu, m.in. pieczenie pierników, malowanie, robienie kroszonek. Z pomocą opiekunki sporządzono broszurki zawierające opisy wykonania tradycyjnych śląskich dań.

Podczas zebrań klasowych wychowawcy przeprowadzili pogadanki z rodzicami na temat zdrowego stylu życia, rozwijania zainteresowań, szukania przez dzieci sportowych wzorów do naśladowania oraz zauważania potrzeb innych ludzi, a także zwracania uwagę na różnego typu zagrożenia, zwłaszcza Internet. Ankiety i rozmowy z uczniami pokazały, że wielu z nich przy komputerze spędza  zbyt dużo czasu . Nie wszyscy rodzice zdają sobie sprawę z zagrożenia płynącego z niekontrolowanego korzystania z Internetu , nie potrafi również sprawdzić  z jakich stron korzysta ich dziecko. 

Ważnym akcentem były gazetki umieszczane w pracowni przyrodniczej zawierające treści propagujące zdrowy tryb życia  oraz zawierające treści informacyjne na temat skutków palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz niewłaściwego korzystania z Internetu. Uczniowie klas IV-VI wykonywali plakaty informujące o zagrożeniach . Najciekawsze z nich zdobiły gazetkę pracowni.

Ważne dla uczniów klas młodszych były spotkania z policjantem na temat bezpieczeństwa. 

W ramach kampanii wykorzystano program profilaktyczny „Bajkowe spotkania” skonstruowany na podstawie opowiadań  Brunona  Ferrero oraz „Saper- czyli jak rozminować agresję”, którego celem  jest rozbudzenie u odbiorców świadomości odpowiedzialności za własne działania, a także zwiększenie umiejętności radzenia sobie z własną złością oraz z przejawami agresji. Zajęcia (często przybierające formę poważnej zabawy) zostały oparte na fabule opowiadania „Agresja”.

Popularnością wśród uczniów cieszyły się filmy edukacyjne ”Wędrując ku dorosłości”, a zwłaszcza film I „ W rodzinie” i film I „ Rodzinka na ringu”.

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności