Zespół interdyscyplinarny

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W STRZELECZKACH

ul. Rynek 4

47-364 Strzeleczki

                       Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Strzeleczkach działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu  przemocy  w rodzinie ( Dz. U. z 2005 Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.). Obsługę organizacyjno- techniczną zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach. Gminny Zespół Interdyscyplinarny  został powołany został zarządzeniem nr 28/2011 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 31-05-2011r.

Przewodniczącą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Strzeleczkach jest Pani Anna Hauk Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzeleczkach,

Zastępca - Pan Bogusław Konieczny, psycholog

Kontakt od poniedziałku do  piątku od 8:00 do 12:00

Tel. 77 4 07 66 74,  e-mail profilaktyka@strzeleczki.pl

Ponadto w skład Zespołu wchodzą:

  1. Sylwia Migot-kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach,
  2. Aleksandra Kamińska-Kalisz-specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach
  3. Ilona Proba - pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach,
  4. Irena Uliczka- pracownik Caritas Diecezji Opolskiej,
  5. Brygida Langford-  pracownik Caritas Diecezji Opolskiej,
  6. Bartłomiej Podstawka- aspirant, funkcjonariusz komendy Policji w Krapkowicach,
  7. Andrzej Bartoszyński - mł. aspirant, funkcjonariusz komendy Policji w Krapkowicach,
  8. Marzena Ficek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrej,
  9. Renata Reglewska - specjalista kurator sądowy dla dorosłych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich,
  10. Kamila Mehlich – pedagog szkolny.

              Gminny Zespół Interdyscyplinarny to zespól strategiczny, którego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie działań służb, instytucji i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

        Adresatami działań zespołu są rodziny w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec członków rodziny, rodziny w których dochodzi do zaniedbania, w których występują konflikty albo w których nadużywa się alkoholu lub stosuje się narkotyki.

Posiedzenia zespołu odbywają się w zależności od potrzeb ale nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

 

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2017 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności