Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy

Terminy posiedzeń komisji Rady Gminy w miesiącu listopadzie 2017r.

21.11.2017 r. godz. 14.00 – sala Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach – Komisja  Rewizyjna:

 1. analiza i kontrola przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości w gminie,
 2. kontrola pobierania opłat za śmieci, wodę, ścieki i czynsze w 2017 r.
 3. sprawy bieżące.

23.11.2017 r. godz. 12:00 – sala Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach – Komisja Samorządowa:

 1. zaopiniowanie stawek podatkowych na 2018 r.,
 2. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  a) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
  b) w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami,
  c) określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Strzeleczki na realizacje inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza, 
  d) przyjęcia  Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Strzeleczki na lata 2017 – 2020, 
  e) zmiany budżetu gminy na 2017 r. (projekt uchwały radni otrzymają na posiedzeniu komisji), 
  e) zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały radni otrzymają na posiedzeniu komisji),

       3. sprawy bieżące.

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2017 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności