Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy

Terminy posiedzeń komisji Rady Gminy w marcu 2017 r.

 

I. 20.03.2017 r. godz. 14:00 – sala narad Urzędu Gminy Strzeleczki – Komisja Rewizyjna:

 1. kontrola wydatków na organizację imprez gminnych (m.in. dożynki, „Dni Strzeleczek”) oraz na utrzymanie świetlic (remonty, energia) w 2016 r.,
 2. kontrola wpływów i wydatków na ośrodek wypoczynkowy w Dobrej w 2016 r.,
 3. sprawy bieżące

 

II. 23.03.2017 r. godz. 12:00 – sala Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach – Komisja Samorządowa:

 1. zapoznanie się z możliwościami pozyskiwania środków na realizację zadań gminnych
  z programów unijnych i innych źródeł,
 2. podział nadwyżki budżetowej,
 3. przedstawienie informacji o realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Strzeleczki w 2016 r.,
 4. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmian dotyczących budżetu gminy – Skarbnik Gminy,
 2. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – kierow. Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
 3. sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki – kierow. Referatu Gosp. Komun. i Nieruchom.,
 4. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – insp. ds. gosp. komun.,

       5. sprawy bieżące.

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2017 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności