W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zgłoszenia awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych informujemy, iż wszelkie awarie można zgłaszać pod nr telefonu: + 48 600 295 388.

 

Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy

Terminy posiedzeń komisji Rady Gminy w miesiącu październiku 2017r.

19.10.2017 r. godz. 12:00 – sala Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach – Komisja Samorządowa:

 1. realizacja zadań wykonanych na ciekach wodnych,
 2. zapoznanie się ze stanem budowy kanalizacji sanitarnej w gminie,
 3. informacja o stanie gospodarowania odpadami na terenie gminy,
 4. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • kreślenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie   zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
 • nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Strzeleczki nieruchomości położonej w miejscowości Zielina,
 • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Zielina,
 • zmiany budżetu gminy na 2017 r.,
 • wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 r.,
 • zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej,
 • poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 • poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

       5. rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków radnej Brygidy Wiencek w sprawie:

 • remontu schodów we wsi Komorniki,
 • położenia kostki brukowej wokół garaży przy boisku LZS Kujawy.

       6. sprawy bieżące.

30.10.2017 r. godz. 14.00 – sala narad Urzędu Gminy Strzeleczki – Komisja  Rewizyjna:

 1. kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach w zakresie prawidłowości przyznawania zasiłków, dodatków mieszkaniowych i innych finansowanych z budżetu gminy w 2016 r.,
 2. kontrola wykonania uchwał Rady Gminy,
 3. rozpatrzenie wniosku radnej Brygidy Wiencek w sprawie organizacji dożynek 2017 w Kujawach,
 4. sprawy bieżące.

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2017 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności