Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy

Terminy posiedzeń komisji Rady Gminy w lutym 2017 r.

 

I. 13.02.2017 r. godz. 14:00 – sala narad Urzędu Gminy Strzeleczki – Komisja Rewizyjna:

 1. realizacja wpływów podatkowych, egzekucja podatków (ilość dłużników, kwoty długu) i informacja o udzielonych umorzeniach,
 2. sprawy bieżące.

II. 16.02.2017 r. godz. 12:00 – sala Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach – Komisja Samorządowa:

 1. stan bezpieczeństwa w gminie,
 2. działalność Gminnej Spółki Wodnej za 2016 r. i plan działalności na rok 2017,
 3. plan działalności GOK na 2017 r.,
 4. działalność „Caritas” na terenie gminy,
 5. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmian budżetu gminy na 2017 r. – Skarbnik Gminy,
 2. udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu – Skarbnik Gminy,
 3. zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – Skarbnik Gminy,
 4. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Strzeleczki – kierow. Referatu Gosp. Komun. i Nieruchom.,
 5. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Strzeleczki – kierow. Referatu Gosp. Komun. i Nieruchom.,
 6. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki na rok 2017” – podinsp. ds. ochrony środowiska,
 7. zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Dobra” – insp. ds. promocji,

6. sprawy bieżące.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2017 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności