Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy

17.04.2018 r. r. godz. 14:00 – sala narad w Urzędzie Gminy Strzeleczki – Komisja  Rewizyjna:

1) kontrola wydatków na LZS:

 1. rozliczenie dotacji dla organizacji pozarządowej,
 2.  wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy;

2) kontrola wydatków poniesionych na działalność OSP,

3) sprawy bieżące.

 

18.04.2018 r. godz. 13:00 – sala Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach – Komisja Samorządowa:

1) spotkanie z przedstawicielami ZDW w Opolu oraz przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (plany inwestycyjne i remontowe  dróg na terenie gminy Strzeleczki),

2) przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej” – kierownik GOPS,

3) zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 1. zmian budżetu gminy na 2018 r.,
 2. zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej,
 3. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzeleczki,
 4. zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom uczęszczającym do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzeleczki,
 5. ustanowienia i określenia zasad przyznawania honorowego wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Strzeleczki”,
 6. przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach,
 7. przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Strzeleczki na lata 2018 – 2020.

4) sprawy bieżące,

5) objazd gminy:

 • stan dróg powiatowych i gminnych,
 • stan sanitarny parku w Dobrej i w Mosznej,
 • stan mostów i przepustów na drogach polnych.

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności