Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy

Terminy posiedzeń komisji Rady Gminy w maju 2017 r.

I. 15.05.2017 r. godz. 14:00 – sala narad Urzędu Gminy Strzeleczki – Komisja Rewizyjna:

 1. analiza i zaopiniowanie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2016 r.,
 2. informacja o stanie mienia gminy (działki oraz obiekty),
 3. sprawy bieżące

II. 18.05.2017 r. godz. 12:00 – sala Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach – Komisja Samorządowa:

 1. działalność GBP w Strzeleczkach,
 2. analiza i zaopiniowanie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2016 r.,
 3. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • zmiany budżetu gminy na 2017 r. – Skarbnik Gminy,
 • wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 r. – Skarbnik Gminy, 
 • zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) gminy Strzeleczki – kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół.

       4. sprawy bieżące, 
       5. objazd gminy:

 • stan dróg powiatowych i gminnych,
 • stan mostów i przepustów na drogach polnych.

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2017 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności