Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy

Terminy posiedzeń komisji Rady Gminy w miesiącu lutym 2018 r.

13.02.2018 r. r. godz. 14:00 – sala narad w Urzędzie Gminy Strzeleczki – Komisja  Rewizyjna:

 1. realizacja wpływów podatkowych, egzekucja podatków (ilość dłużników, kwoty długu) i informacja o udzielonych umorzeniach,
 2. sprawy bieżące.

15.02.2018 r. godz. 12:00 – sala Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach – Komisja Samorządowa:

 1. stan bezpieczeństwa w gminie,
 2. działalność „Caritas” na terenie gminy,
 3. działalność Gminnej Spółki Wodnej w 2017 r. i plan na 2018 r.,
 4. plan działalności GOK w 2018 r.,
 5. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobra,
 • ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Strzeleczki;
 • zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) gminy Strzeleczki,
 • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2018”;

         6. sprawy bieżące.

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności