Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy

19.06.2018 r. r. godz. 8:30 – sala Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach – Komisja  Rewizyjna:

 1. kontrola przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych,
 2. kontrola dotacji przeznaczonych na stowarzyszenia i organizacje pozarządowe:
 • wydatki na „Caritas”,
 • wydatki na projekty pozakonkursowe,
 1. kontrola naliczania i wykorzystania środków na profilaktykę uzależnień od alkoholu i narkomanii,
 2. sprawy bieżące.

 

21.06.2018 r. godz. 13:00 – sala Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach – Komisja Samorządowa:

1) ochrona przeciwpożarowa w gminie,

2) działalność sportowa w gminie,

3) sprawozdanie z działalności GOPS za 2017 r.,

4) zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.,
 2. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
 3. zmian budżetu gminy na 2018 r.,
 4. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 r.,
 5. ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Strzeleczki,
 6. maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Strzeleczki,
 7. uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki,

5) sprawy bieżące.

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności