Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy

I. 19.06.2017 r. godz. 14:00 – sala narad Urzędu Gminy Strzeleczki – Komisja Rewizyjna:

 1. kontrola przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych – przetargi w 2016 r.,
 2. kontrola wydatków (dotacji) przeznaczonych na stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w 2016 r.,
 3. sprawy bieżące.

II. 22.06.2017 r. godz. 12:00 – sala Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach – Komisja Samorządowa:

 1. ochrona przeciwpożarowa w gminie,
 2. działalność sportowa w gminie,
 3. sprawozdanie z działalności GOPS za 2016 r.,
 4. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany w budżecie gminy na 2017 r. – Skarbnik Gminy,
  • wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 r. – Skarbnik Gminy,
  • dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Strzeleczki instrumentem płatniczym – projekt z dnia 08.06.2017 r. – Skarbnik Gminy
  • regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Strzeleczki oraz szczegółowych warunków ich przyznawania – kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół.
 5. sprawy bieżące,
 6. objazd gminy:
 • stan dróg powiatowych i gminnych,
 • stan mostów i przepustów na drogach polnych.

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2017 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności