Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy

Terminy posiedzeń komisji Rady Gminy w kwietniu 2017 r.

I. 24.04.2017 r. godz. 14:00 – sala narad Urzędu Gminy Strzeleczki – Komisja Rewizyjna:

 1. kontrola wydatków na LZS -y w gminie w 2016 r.,
 2. kontrola wydatków gminy poniesionych na działalność jednostek OSP za 2016 r.,
 3. sprawy bieżące

II. 21.04.2017 r. godz. 12:00 – sala Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach – Komisja Samorządowa:

 1. spotkanie z przedstawicielem ZDW w Opolu,
 2. przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej” – kierownik GOPS,
 3. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmiany budżetu gminy na 2017 r. – Skarbnik Gminy (projekt uchwały zostanie dostarczony bezpośrednio na posiedzenie komisji),
 2. zmiany nazwy ulicy w Komornikach i Strzeleczkach – kier. Referatu ds. Inwestycji i Rozwoju,
 3. nabycia na rzecz Gminy Strzeleczki działki nr 719/3 obręb Racławiczki – kierow. Referatu Gosp. Komun. i Nieruchom.
 4. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzeleczki na lata 2017 - 2021 – kierow. Referatu Gosp. Komun. i Nieruchom.,
 5. przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Strzeleczki – podinsp. ds. ochrony środowiska.

4. sprawy bieżące,

5. objazd gminy:

 • stan dróg powiatowych i gminnych,
 • stan sanitarny parku w Mosznej i Dobrej,
 • stan mostów i przepustów na drogach polnych.

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2017 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności