Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

Podpisanie umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Informujemy Państwa, że w dniu 14 grudnia 2015 r. nastąpiło zawarcie umowy pomiędzy Gminą Strzeleczki, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Marka Pietruszkę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Gabrieli Bartoń a firmą „Naprzód” Sp. z o.o. z siedzibą w Rydułtowach, przy ul. Raciborskiej 144B, na realizację  usługi pod nazwą: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Strzeleczki w 2016 r.” Firma „Naprzód” Sp. z o.o przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym, oferując cenę za wykonanie zadania w kwocie : 867 455,57 zł. brutto.

Informujemy także, iż sposób segregacji odpadów oraz rodzaj i ilość pojemników pozostają bez zmian.

Harmonogram wywozu odpadów na 2016 r. zostanie dostarczony przez Wykonawcę wszystkim mieszkańcom, zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzeleczki oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach.

Jednocześnie w przypadku zaistnienia faktu nieodebrania odpadów komunalnych z posesji w terminach określonych harmonogramem, prosimy o niezwłoczne poinformowanie tutejszego Urzędu telefonicznie na nr 77/407 66 60 (sekretariat Urzędu), lub e-mailem na adres ug@strzeleczki.pl.

Wszelkich informacji na temat gospodarki odpadami na terenie gminy można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 101  nr telefonu  77/4669697. 

podpisanie umowy.jpeg

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności