Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

Referat Gospodarki Komunalnej Aktualności

05.05.2015

DOCAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Strzeleczki za rok 2014 .doc
 

09.04.2015

PDFZarządzenie Nr 122 z dnia 16 maja 2013r.pdf
PDFZarządzenie nr 21 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 17 lutego 2015r.pdf
PDFWniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej gminnej.pdf
PDFZarządzenie nr 10 z dnia 16 stycznia 2015r.pdf
PDFWniosek o przydział mieszkania komunalnego.pdf
PDFUchwała nr XLI_251_14 Rady Gminy Strzeleczki.pdf
 

12.11.2013

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami nieruchomość niezamieszkała.pdf

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami nieruchomość zamieszkała.pdf

 

Uchwała Nr XXVI/162/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

DOCNr XXVI-162-13.doc

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Cena/stawka

netto

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług

Cena za dostarczoną wodę

 

Stawka opłaty abonamentowej

zł/m

 

 

zł/odbiorca/mc

2,39

 

 

1,70

 

 

Wysokość cen za odprowadzane ścieki

Lp.

Taryfowa grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Cena netto

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług

Cena za odprowadzone ścieki

zł/m3

6,65

 

Do cen i stawek netto dolicza się podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uchwała Nr XVI/97/12 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

PDFRegulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzeleczki.pdf

PDFUchwała XXXVII_269_09 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w zasób mieszkaniowy Gminy Strzeleczki.pdf

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności