Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

Nabór do komisji konkursowych – 2016

Informacje o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert realizacji zadań publicznych na rok 2016 DOCXInformacje o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowych - na stronę.docx

 

Wójt Gminy Strzeleczki zaprasza do zgłaszania kandydatur osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na członków komisji konkursowej dokonującej oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie :

  1. Organizowania letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
  2. Pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych i starszych
  3. Ambulatoryjnej i domowej terapii i rehabilitacji leczniczej
  4. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  5. Działalności na rzecz mniejszości narodowych

Zgłoszenie należy składać do dnia 8 marca 2016 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4  na formularzu zamieszczonym poniżej z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowych – 2016”.

Załączniki poniżej:

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności