REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBRONNYCH

Kierownik Referatu, Działalność gospodarcza, Zarządzanie kryzysowe, Straże Pożarne

Anna Englot
tel. 77/407 66 60 wewn. 108; 77/407 66 68
E-mail: 


Sekretariat

Lidia Gorek 
tel. 77/407 66 60; 77/466 81 05
fax 77/407 66 61
E-mail: 


Kadry

Maria Rajnosz
tel. 77/407 66 60 wewn. 102; 77/407 66 63
E-mail: 


REFERAT DS. INWESTYCJI I ROZWOJU

Kierownik Referatu, Drogi, Oświetlenie uliczne

Szymon Kaliciński
tel.  77/407 66 60 wewn. 105; 77/407 66 66
E-mail: 


Promocja gminy

Zygmunt Knura
tel. 77/407 66 60 wewn. 124; 77/407 66 82
E-mail: 


Inwestycje

Andrzej Pietras
tel. 77/407 66 60 wewn. 100; 77/407 66 83
E-mail: 


Zamówienia publiczne, Archiwum

Fabiola Bielec
tel. 77/407 66 60 wewn. 122; 77/407 66 67
E-mail: 


REFERAT DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I NIERUCHOMOŚCI

Kierownik Referatu, Rolnictwo

Kornelia Woś
tel.  77/407 66 60 wewn. 121; 77/407 66 69
E-mail: 


Planowanie przestrzenne

Ewelina Bartela
tel. 77/407 66 60 wewn. 119; 77/407 66 74
E-mail: 


Gospodarka komunalna

Krystyna Niemiec
tel. 77/407 66 60 wewn. 118; 77/407 66 78
E-mail: 


Leśnictwo, Sport, Ochrona Środowiska

Klaudia Rogosch - Ryczyrz
tel. 77/407 66 60 wewn. 112; 77/407 66 73
E-mail: 


REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

Kierownik Referatu, Skarbnik Gminy

Gabriela Bartoń
tel.  77/407 66 60 wewn. 115; 117; 77/407 66 76
E-mail: 


Księgowość budżetowa

Agnieszka Heyna
tel. 77/407 66 60 wewn. 117; 77/407 66 72
E-mail: 

Monika Kozok
tel. 77/407 66 60 wewn. 126; 77/407 66 82
E-mail: 

Sabina Roskosch
tel. 77/407 66 60 wewn. 118; 77/407 66 78
E-mail: 


Podatki i opłaty lokalne

Sabina Bekiersz
tel. 77/407 66 60 wewn. 120; 77/407 66 71
E-mail: 

Sylwia Kowolik
tel. 77/407 66 60 wewn. 120; 77/407 66 71
E-mail: 

Magdalena Swierzy
tel. 77/407 66 60 wewn. 120; 77/407 66 71
E-mail: 


Kasa

Eryka Michalik
tel. 77/407 66 60 wewn. 103; 77/407 66 73
E-mail: 


URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Gabriela Roskosz
tel.  77/407 66 60 wewn. 111; 117; 77/407 66 64
E-mail: 


Zastępca Kierownika (Ewidencja ludności)

Werena Bucior
tel.  77/407 66 60 wewn. 111; 117; 77/407 66 64
E-mail: 


SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

Karolina Falińska
tel.  77/407 66 60 wewn. 113; 117; 77/407 66 70
E-mail: 


Stanowisko ds. profilaktyki alkoholowej

Ilona Proba
tel. 77/407 66 60 wewn. 119; 77/407 66 74
E-mail: 


Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Werena Bucior
tel.  77/407 66 60 wewn. 111; 117; 77/407 66 64
E-mail: 

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności