Zdjęcie lotnicze Gminy Strzeleczki Panorama Strzeleczek Zdjęcie lotnicze Gminy Strzeleczki

Od 1 stycznia 2014r. mieszkańcy Gminy Strzeleczki zobowiązani są do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wyznaczonych terminach, w kasie Urzędu Gminy w Strzeleczkach, u Sołtysów lub przelewem na rachunek bankowy nr. : 93 8883 1028 2003 0000 2293 0004.

Informacje w sprawie wywozu śmieci można uzyskać w Urzędzie Gminy Strzeleczki pokój nr. 101-102 lub pod numerem telefonu 77 4669697, od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30-15 30.

Do pobrania:

  1. Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Strzeleczki” to dokument, którego celem strategicznym jest wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Podstawę do sporządzenia przedmiotowego planu stanowi przeprowadzona inwentaryzacja bazowa emisji ditlenku węgla (CO2), a jej wyniki to punkt wyjścia do podjęcia działań zmierzających do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym i protokole z Kioto. Podstawowym celem opracowania jest dążenie do ograniczenia emisji CO2 do 2020 roku poprzez wdrożenie zaprojektowanego planu działań obejmującego wszystkie obszary, na które władze lokalne mogą mieć wpływ.  PDFPlan_gospodarki_niskoemisyjnej_dla_Gminy_Strzeleczki_04_2017.pdf
  2. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Strzeleczki PDFNr XXX-191-13.pdf
  3. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości PDFNr XXX-194-13.pdf
  4. PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Strzeleczki za rok 2016.pdf
  5. DOCAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Strzeleczki za rok 2014 .doc

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności