informacja.jpeg   Informacje dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2017r.

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Strzeleczki w 2017 r. jest nadal  firma „Naprzód” Sp z o.o. z siedzibą w  Rydułtowach ul. Raciborska 144B,   44-280 Rydułtowy.

informacja.jpeg   Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2017

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2017.

 

informacja.jpeg   Zmiany w segregacji odpadów. Popiół do brązowego pojemnika.

Informujemy mieszkańców, że od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.03.2017 r. oraz od dnia 01.11.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.  popiół należy sypać do pojemników brązowych przeznaczonych na bio odpady.

 

informacja.jpeg   Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, że we wrześniu i październiku odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych w formie objazdowej z terenu gminy Strzeleczki.

 

PSZOK.jpeg   Mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

W dniu 9 lipca 2016 r. (sobota) od godz.8ºº - 16ºº w Strzeleczkach przy ul. Dworcowej – obok boiska LZS będzie zorganizowany mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - MPSZOK

 

informacja.jpeg   Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2016

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Strzeleczki na rok 2016.

 

 

informacja.jpeg   Informacje dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2016r.

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Strzeleczki w 2016 r. jest firma „Naprzód” Sp z o.o. z siedzibą w  Rydułtowach ul. Raciborska 144B,   44-280 Rydułtowy.

 

Od 1 stycznia 2014r. mieszkańcy Gminy Strzeleczki zobowiązani są do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wyznaczonych terminach, w kasie Urzędu Gminy w Strzeleczkach, u Sołtysów lub przelewem na rachunek bankowy nr. : 93 8883 1028 2003 0000 2293 0004.

Informacje w sprawie wywozu śmieci można uzyskać w Urzędzie Gminy Strzeleczki pokój nr. 101-102 lub pod numerem telefonu 77 4669697, od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30-15 30.

Do pobrania:

  1. Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Strzeleczki” to dokument, którego celem strategicznym jest wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Podstawę do sporządzenia przedmiotowego planu stanowi przeprowadzona inwentaryzacja bazowa emisji ditlenku węgla (CO2), a jej wyniki to punkt wyjścia do podjęcia działań zmierzających do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym i protokole z Kioto. Podstawowym celem opracowania jest dążenie do ograniczenia emisji CO2 do 2020 roku poprzez wdrożenie zaprojektowanego planu działań obejmującego wszystkie obszary, na które władze lokalne mogą mieć wpływ.  PDFPlan_gospodarki_niskoemisyjnej_dla_Gminy_Strzeleczki_04_2017.pdf
  2. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Strzeleczki PDFNr XXX-191-13.pdf
  3. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości PDFNr XXX-194-13.pdf
  4. PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Strzeleczki za rok 2016.pdf
  5. DOCAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Strzeleczki za rok 2014 .doc

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2017 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności