Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Ikona strzałki w dół
Strzeleczki

Stowarzyszenia i fundacje

Organizacje pozarządowe w Gminie Strzeleczki:

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej

Numer KRS 0000026338

z dnia 11.07.2011r.

47-364 Dobra, ul. Szkolna 2

Prezes: Bernard Duda

Cele: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną  oraz organami samorządowymi i innymi podmiotami; udział w akcjach ratowniczych, informowanie ludności o zagrożeniach, rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności kulturalno oświatowej, reprezentowanie OSP w organach samorządowych; 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Zielinie

Numer KRS 0000029484

z dnia 20.07.2001r.

47-370 Zielina, ul. Kolejowa 5

Prezes: Krzysztof Robota

Cele: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną  oraz organami samorządowymi i innymi podmiotami; udział w akcjach ratowniczych, informowanie ludności o zagrożeniach, rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności kulturalno oświatowej, reprezentowanie OSP w organach samorządowych; 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Łowkowicach

Numer KRS 0000031312

z dnia 21.11.2001r.

47-364 Łowkowice, ul. Wiejska 68

Prezes: Roman Wyszka

Cele: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną  oraz organami samorządowymi i innymi podmiotami; udział w akcjach ratowniczych, informowanie ludności o zagrożeniach, rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności kulturalno oświatowej, reprezentowanie OSP w organach samorządowych; 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Mosznej

Numer KRS 0000014154

z dnia 29.05.2001r.

47-370 Moszna, ul. Zamkowa 1

Prezes: Krzysztof Kaletta

Cele: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną  oraz organami samorządowymi i innymi podmiotami; udział w akcjach ratowniczych, informowanie ludności o zagrożeniach, rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności kulturalno oświatowej, reprezentowanie OSP w organach samorządowych; 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Strzeleczkach

Numer KRS 0000024780

z dnia 24.07.2001r.

47-364 Strzeleczki, ul. Dworcowa 3A

Prezes: Wioleta Janiczek

Cele: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną  oraz organami samorządowymi i innymi podmiotami; udział w akcjach ratowniczych, informowanie ludności o zagrożeniach, rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności kulturalno oświatowej, reprezentowanie OSP w organach samorządowych; 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Racławiczkach

Numer KRS 0000039108

z dnia 27.08.2001r.

47-370 Racławiczki, ul. Opolska

Prezes: Rajmund Honisz

Cele: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną  oraz organami samorządowymi i innymi podmiotami; udział w akcjach ratowniczych, informowanie ludności o zagrożeniach, rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności kulturalno oświatowej, reprezentowanie OSP w organach samorządowych; 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Ścigowie

Numer KRS 0000113757

Z dnia 21.05.2002r.

47-364 Ścigów, ul. Strażacka 6

Prezes: Rajnold Hellfeuer

Cele: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną  oraz organami samorządowymi i innymi podmiotami; udział w akcjach ratowniczych, informowanie ludności o zagrożeniach, rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności kulturalno oświatowej, reprezentowanie OSP w organach samorządowych; 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Pisarzowicach

Numer KRS 0000058470

z dnia 31.10.2001r.

47-364 Pisarzowice 73A

Prezes: Ginter Kusiek

Cele: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną  oraz organami samorządowymi i innymi podmiotami; udział w akcjach ratowniczych, informowanie ludności o zagrożeniach, rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności kulturalno oświatowej, reprezentowanie OSP w organach samorządowych; 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Smolarni

Numer KRS 0000153088

Z dnia 27.02.2003r.

47-370 Smolarnia, ul. Pachów 32

Prezes: Andrzej Magiera

Cele: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną  oraz organami samorządowymi i innymi podmiotami; udział w akcjach ratowniczych, informowanie ludności o zagrożeniach, rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności kulturalno oświatowej, reprezentowanie OSP w organach samorządowych; 

 

Ludowy Klub Jeździecki Moszna

Numer KRS 0000059522

Organizacja Pożytku Publicznego

z dnia 29.04.2011r.

47-370 Moszna, ul. Wiejska 30

Prezes: Rudolf Mrugała

Cele: prowadzenie działalności sportowej wśród młodzieży, zapewnienie wśród niepełnosprawnej młodzieży możliwości rehabilitacji poprzez jeździectwo, promowanie turystyki, działanie na rzecz ochrony zwierząt, szkolenie trenerów, promowanie wolontariatu, wzmacnianie postaw obywatelskich

 

Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Strzeleczkach

Numer KRS 0000143234

Organizacja Pożytku Publicznego

z dnia 26.11.2004r.

47-364 Strzeleczki, ul. Rynek 4

Prezes: Andrzej Ofiera

Cele: propagowanie i rozwój kultury fizycznej

 

Ludowy Klub Sportowy Strzeleczki

Numer KRS 0000300794

z dnia 6.03.2008r.

47-364 Strzeleczki, ul. Dworcowa 3

Prezes: Szymon Dzieża

Cele: organizowanie rozrywek sportowych, szerzenie kultury fizycznej na terenie gminy

 

Stowarzyszenie Rozwoju „Stodoła”

Numer KRS 0000389880

z dnia 22.06.2011r.

47-364 Komorniki, ul. Kościelna 2

Prezes: Waldemar Filipowsky

Cele: poprawa warunków życia mieszkańców poprzez pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność charytatywna. 

 

Fundacja Rozwoju Edukacji Empiria

Numer KRS 0000573953

Z dnia 3.09.2015r.

47-370 Serwitut 24

Prezes: Anna Kobzan

Cele: upowszechnienie edukacji opartej na świadomym uczeniu się oraz umożliwianie osobom niepełnosprawnym nauki wraz z osobami sprawnymi, dostosowanie procesu nauczania do osób o zróżnicowanych potrzebach.

 

Fundacja „Dogonić dystans”

Numer KRS 0000597748

z dnia 4.02.2016r.

47-370 Moszna, ul. Zamkowa 1A

Prezes: Kamil Etel

Cele: promowanie zdrowia, edukacja w tym zakresie, organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów, wspieranie działalności CTN Moszna, wspieranie osób cierpiących na choroby psychiczne, będących w kryzysie, wsparcie dla seniorów, wyrównywanie szans i dostęp do opieki medycznej w zakresie leczenia zaburzeń nerwicowych.

 

Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Numer KRS 0000017757

Organizacja Pożytku Publicznego

z dnia 21.12.2004r.

Zarząd Gminny TSKN w Strzeleczkach

47-364 Strzeleczki, ul. Młyńska 20

Przewodnicząca: Brygida Wiencek

Cele: propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych, rozwój oświaty, kultury i sztuki języka niemieckiego, umacnianie partnerskiej więzi pomiędzy ludnością niemiecką a polską, działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi, działanie na rzecz młodzieży oraz ludzi potrzebujących

 

Caritas Diecezji Opolskiej

Numer KRS 0000290982

Organizacja Pożytku Publicznego

z dnia 17.10.2007r.

Stacja Opieki

47-370 Zielina, ul. Prudnicka 6

Dyrektor: Arnold Drechsler

Cele: działania charytatywno – humanitarne na rzecz wszystkich ludzi bez względu na wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.  

 

Polski Związek Wędkarski

Numer KRS 0000108423

Z dnia 23.04.2002r.

Koło PZW Strzeleczki

Prezes: Bronisław Kurpiela

Cele: organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.

 

Związek Śląskich Kobiet Wiejskich

Numer KRS 0000063897

Z dnia 20.11.2001r.

Koło w Strzeleczkach

Przewodnicząca: Gertruda Kurpiela

Cele: umocnienie społecznego znaczenia kobiet, organizowanie wspólnych działań, wymiana doświadczeń, organizowanie imprez, udział w propagowaniu upiększania wsi.

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 07-06-2016 10:15 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 07-06-2016 10:22
Przewiń do góryPrzewiń do góry