Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

Wyniki konkursu ofert w roku 2016

Jak co roku Gmina Strzeleczki zorganizowała otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych  Gminy Strzeleczki w 2016r. w zakresie:

I. Wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu

II. Ochrona i promocja zdrowia

III. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

IV. Działalność na rzecz mniejszości narodowych

O przyznanie dotacji na wyżej wymienione działania mogły starać się wszystkie kluby, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Strzeleczki, mające w swoim statucie zadania związane z powyższą działalnością.

W wyniku otwartego konkursu ofert zlecono realizację zadań następującym organizacjom:

I.  Ochrona i promocja zdrowia

*Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Opole

a) pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych i starszych. Kwota dotacji: 70.000,00 zł.

b) ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza. Kwota dotacji: 30.000,00 zł.

II.  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

* Hufiec Krapkowice Chorągiew Opolska ZHP, Komenda Hufca Krapkowice

a) zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Strzeleczki „Lato z harcerzami”. Kwota dotacji: 4.000,00 zł.

III.  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

* Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Strzeleczkach

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie masowych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Strzeleczki, rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach, organizowanie współzawodnictwa sportowego. Kwota dotacji: 97.000,00 zł.

* Ludowy Klub Jeździecki Moszna

a) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez naukę jazdy konnej i udział  w rywalizacji sportowej. Kwota dotacji: 3.000,00 zł.

Łączna kwota dotacji z Gminy Strzeleczki przekazanej na działalność organizacji pozarządowych w 2016r. wynosi 204.000,00 zł.

 

 

 

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności