Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

Opolska Karta Rodziny i Seniora

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

OPOLSKA KARTA RODZINY I SENIORA

Celem wprowadzenia Opolskiej Karty Rodziny i Seniora jest budowa przyjaznego klimatu dla rodziny oraz udzielenie jej wsparcia poprzez wprowadzenie zniżek oferowanych Posiadaczom Karty przez Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Do otrzymania i korzystania z Karty uprawnieni są:

  • Rodzice ( w tym rodzice samotnie wychowujący dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi), mieszkający na terenie województwa opolskiego – z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę lub z jednym dzieckiem niepełnosprawnym, bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
  • osoby starsze, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają w województwie opolskim.

Liczba Kart wydanych rodzinie nie może być wyższa niż liczba osób w rodzinie, które ukończyły 10 rok życia.
 

Wnioski o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można składać:

  • Urzędzie Gminy w Strzeleczkach – osobiście w pokoju nr 201 (II piętro) tel. 77 407 66 74
  • Osobiście w siedzibie znajdującej się: ul. Hallera 9, 45-867 Opole, II piętro, pokój 206
  • Drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Strzeleczkach pok. nr  201 (II piętro) , tel. 77 / 407 66 74,  oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego i na stronie internetowej  http://ssd.opolskie.pl

Opolska Karta Rodziny i Seniora wydawana jest bezpłatnie.

Karta uprawnia do korzystania ze zniżek oferowanych przez partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Do skorzystania ze zniżek niezbędne jest okazania Karty oraz dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość posiadacza Karty.

DOCWzór-wniosku.doc
 

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności