Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"

Strona główna

Ikona strzałki w dół
Zamek w Mosznej

Szkoła Podstawowa w Dobrej

Podsumowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły Podstawowej w Dobrej w roku szkolnym 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 do Szkoły Podstawowej w Dobrej uczęszczało 46 uczniów uczących się w 4 oddziałach (kl. I- 10 ucz., kl. II-III- 14 ucz., kl. IV-V- 13 ucz., kl. VI- 9 ucz.), 17 uczniów dowożono ze wsi Pisarzowice i Buława. Wszyscy uczniowie realizowali obowiązek szkolny. Dla ucznia kl. VI prowadzono zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godz. tygodniowo.

W szkole zatrudnionych było 8 nauczycieli (ed. wczesnoszkolna - 1 nauczycieli; ed. wczesnoszkolna i zaj. techniczne – 1 nauczyciel; j. polski i historia - 1 nauczyciel; matematyka i zaj. komputerowe – 1 nauczyciel; przyroda, wych. fizyczne i zaj. rewalidacyjne  – 1 nauczyciel; j. angielski, j. mniejszości narodowej- j. niemiecki oraz historia i kultura mniejszości narodowej–1 nauczyciel; religia– 1 nauczyciel; muzyka i plastyka– 1 nauczyciel).

Od klasy pierwszej do klasy szóstej, w wymiarze 3 godzin tygodniowo prowadzono naukę języka mniejszości narodowej- języka niemieckiego. Prowadzono również zajęcia dodatkowe w ramach art.42 KN. Zajęcia te prowadzone były w formie kół zainteresowań z języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego, języka angielskiego, polonistycznego, religii, matematycznego, ogólnorozwojowe i zajęć wyrównawczych.

W szkole uczniowie mieli możliwość uzyskania karty rowerowej co uczyniło 5 uczniów.

Zadania dydaktyczno–opiekuńczo-wychowawcze na rok szkolny 2015/2016 zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującą podstawą programową oraz planem nadzoru pedagogicznego.

Wyniki szkoły po sprawdzianie szóstoklasisty:                                                              

Do sprawdzianu przystąpiło 9-ciu uczniów. Uzyskali następujące wyniki:

Ogółem:                     - 70,4 %          stanin: 7

Język polski               - 81,3 %

Matematyka               - 59,4 %

Język angielski          - 74,9 %          stanin: 6

Należy podkreślić, iż dwie z uczennice uzyskały najwyższy wynik (100 %) z matematyki, jedna (100 %) z języka polskiego, a kolejna uzyskała wynik 95 % z wszystkich trzech przedmiotów.

W szkole realizowano programów i szereg projektów:

 1. „Zachowaj trzeźwy umysł” to akcja przeprowadzona na terenie szkoły w ramach współpracy z Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w przyjazny sposób podejmuje tak trudny temat jakim są uzależnienia.
 2. „Szklanka mleka”- unijny program promujący spożywanie mleka przez dzieci.
 3. „Owoce w szkole”- program skierowany do uczniów klas I-III. Głównym celem programu było propagowanie zdrowego żywienia poprzez działania edukacyjne oraz zamiana nawyków żywieniowych
 4. „Klub Bezpiecznego Puchatka” był to program przeznaczony dla uczniów klas pierwszych. Celem programu była edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole, wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania            i reagowania na zagrożenia, edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.
 5. „Lepsza szkoła” to ogólnopolski program organizowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe dla klas IV-VI z matematyki i języka polskiego.
 6. „Między nami czytelnikami”- program o zasięgu ogólnopolskim rozwijający kompetencje czytelnicze i  polonistyczne uczniów, organizowany przez GWO.
 7. „Śniadanie daje moc!”- w ramach akcji rozmawialiśmy o tym, jak ważne jest  prawidłowe odżywianie, jedzenie śniadania przed wyjściem z domu i przynoszenie drugiego śniadania do szkoły.
 8. „Między nami kobietkami”- celem programu było uzupełnienie wiedzy uczennic kl. V-VI z zakresu fizjologii dojrzewania i wyrobienie właściwych nawyków higienicznych. 
 9. „Nie pal przy mnie, proszę” w klasach III. Celem programu było uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia, kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związanego z biernym paleniem.
 10. „Znajdź właściwe rozwiązanie” w klasie VI, którego celem było zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów.
 11. „Bezpieczne wakacje”, której celem było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.
 12. „Embargo rosyjskie”- program realizowany przez Agencję Rynku Rolnego dotyczący zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej. W ramach programu  uczniowie otrzymali 2 tony jabłek do spożycia.
 13. „Książki marzeń”- Rządowy program wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej.
 14.  „Chroń Dziecięce Uśmiechy” - program powstał jako odpowiedź na realną potrzebę poprawy higieny jamy ustnej wśród dzieci i młodzieży. W ramach programu przeprowadzono przesiewowe badania stanu uzębienia wśród uczniów kl. I.  

Dzięki dużemu zaangażowaniu ze strony nauczycieli i dobrej współpracy z rodzicami, zorganizowaliśmy wiele uroczystości. Do większych z nich należy zaliczyć: Dożynki Gminne w Pisarzowicach, Pasowanie Pierwszoklasistów, Dzień Papieski, Dzień św. Marcina, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia Szkolna, Dzień Babci i Dziadka, Festiwal Twórczości Dziecięcej, Stoły Wielkanocne, Dzień Rodziny z okazji Dnia Matki i Ojca oraz Dnia Dziecka.

Ponadto odbyło się spotkanie z trenerem psów - " Bezpieczne kontakty z psem", spotkanie z ks. Robertem Durą - misjonarzem z Togo, którego celem było poznanie życia ludzi na misjach, oglądanie pamiątek przywiezionych z Afryki. Odbyły się również lekcje przyrody na żywo - spotkanie z owadami „Motyle” i gadami.

W ramach współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną uczniowie uczestniczyli w szeregu występach teatralnych – „Śpiąca królewna”, „Dary Skarbnika”, „Bocian i żaba”, „Wilk i zając na wakacjach”. Ponadto uczniowie kl. VI uczestniczyli w spotkaniu z psychologiem na zamku w Mosznej.

Odbyło się spotkanie z Panią Poprawialską- „Lepsza kultura niż awantura - wandalizm  - cyberprzemoc –agresja”. Celem spotkania było przekonanie dzieci, że stateczne zachowanie przynosi dużo więcej korzyści niż agresja prezentowana w życiu realnym, czy też w Internecie. Co to jest wandalizm. Przestrzeganie norm społecznych i zasad obowiązujących w naszym życiu oraz z pedagog na temat „Konsekwencje naszych zachowań". Odbyło się spotkanie z dzielnicowym na temat „Jak bezpiecznie spędzić wakacje nad wodą, w górach, na wsi, w sieci?”.

Uczniowie systematycznie uczestniczyli w wyjazdach na basen w Krapkowicach i Rudzie Śląskiej oraz na lodowisko w Opolu. Zorganizowano wyjazdy do Zaczarowanego Świata w Opolu i na zamek w Mosznej w ramach projektu "Fascynujący Świat Nauki i Technologii"- udział w zajęciach edukacyjnych, do Opolskiego Teatr Lalki na spektakl „Trzej Muszkieterowie" i Kamienicy Czynszowej, do kina objazdowego w Strzeleczkach na projekcję filmu "Angry Birds", do Krapkowic na musical "O małej syrence w niejednej piosence”, do Staniszcze Małe- wycieczka szkolna- gospodarstwo agroturystyczne- zajęcia edukacyjne „Od ziarenka do bochenka”, „Skąd bierze się mleko”, „Zioła z ogródka”.

Rodzice uczestniczyli w pedagogizacji podczas spotkania z rodzicami. Omówiono tematy „Troszczę się o ciebie” i „Dobra opieka daje moc”.  

Wśród 46 uczniów mamy 7 stypendystów Stypendium Wójta Gminy Strzeleczki za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz 25 wyróżnionych za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Uczniowie zajmowali wiele czołowych miejsc w różnego rodzaju konkursach na szczeblu gminnym i powiatowym. Należy tu wymienić:

Wyniki uczniów w konkursach przedmiotowych:

 • I msc.  w Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym etap gminny  
 • I msc. w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego etap gminny
 • III msc. i IV msc. w Wojewódzkim Konkursie Historycznym etap gminny
 • III msc. w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym etap gminny
 • V msc. w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego etap gminny
 • V msc. w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego etap gminny

Wyniki uczniów w pozostałych konkursach:

 • II msc. w Gminnym Konkursie Kroszonkarskim
 • III msc. w Gminnym Konkursie Kroszonkarskim 
 • IV msc. w kategorii uczniów kl. 1-3 Szkół Podstawowych w XVIII Edycji Powiatowych Eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2015/2016 pod hasłem: „W trosce o nasze bezpieczeństwo”
 • Tytuł LAUREATA Ogólnopolskiego Konkursu w Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
 • Czołowe miejsca w Gminnym Konkursie „Mam talent” w kategorii zespoły wokalne, duety i soliści
 • Udział w I Gminnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej w kategorii zespoły wokalne i soliści
 • Udział w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w kategorii szkół podstawowych
 • Udział w konkursie w ramach Ogólnopolskiego Projektu „Odejść na zawsze by stale być blisko - ks. Jan Twardowski w oczach młodzieży”
 • Udział w kampanii promocyjno-informacyjnej „Mam kota na punkcie mleka”
 • Udział w V Gminnym Konkursie Recytatorskim- „Spotkania z poezją”
 • Udział w V Konkursie Szopek

 

Osiągnięcia sportowe:

 1. Sztafetowe biegi przełajowe etap gminny
 • Dziewczęta miejsce IV
 • Chłopcy miejsce V
 1. Indywidualne biegi przełajowe etap gminny
 • 3 miejsca I
 • miejsce III  
 • miejsce II

     3.  Indywidualne biegi przełajowe etap powiatowy

 • miejsce III
 • miejsce X
 1. Turniej piłki nożnej o Puchar Tymbarku z Podwórka na stadion etap gminny
 • Chłopcy miejsce IV
 • Dziewczęta miejsce III      
 1. Halowa piłka nożna etap gminny
 • Chłopcy miejsce IV  
 • Dziewczęta miejsce II  
 1. Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej:
 • Chłopcy  miejsce IV  
 • Dziewczęta miejsce III  
 1. Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Strzeleczki:
 • Dziewczęta  miejsce II  
 • Chłopcy miejsce IV  
 • Król Strzelców –  uczennica kl. VI
 1. Indywidualne zawody lekkoatletyczne  - etap gminny:
 • miejsce II w biegu na 500 m
 • miejsce II w biegu na 300 m
 • miejsce III w biegu na 100 m
 • miejsce IV w sztafecie dziewcząt 4*100 m  
 • 2 miejsca II w skoku w dal
 • miejsce III w skoku w dal
 • miejsce II w pchnięciu kulą
 • miejsce III w rzucie piłeczką palantową
 1. Indywidualne zawody lekkoatletyczne  - etap powiatowy:
 • miejsce III w biegu na 500 m (na 10 startujących)
 • miejsce IV w biegu na 600 m (na 15 startujących)
 • miejsce VII w biegu na 300 m (na 11 startujących)
 • miejsce VIII w skoku w dal (na 10 startujących)
 • miejsce IX w pchnięciu kulą (na 12 startujących)
 1.  Mistrzostwa Gminy Strzeleczki w Wędkarstwie Spławikowym Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych – zespołowo - miejsce IV, indywidualnie – miejsce III
   

Więcej informacji z życia szkoły można znaleźć na stronie internetowej szkoły www.sp_dobra.wodip.opole.pl

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 07-07-2016 08:08 Modyfikował(a): Justyna Waligóra Data modyfikacji: 07-07-2016 08:26
Przewiń do góryPrzewiń do góry