Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W STRZELECZKACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

W roku szkolnym 2015/2016 do Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach uczęszczało 92 uczniów uczących się w 6 oddziałach (kl. I – 15, kl. II – 24, kl. III – 19, kl. IV – 14, kl. V – 11, kl. VI – 9). Średnia szkoły – 4,46. Wyróżnienie otrzymało 48 osób. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe otrzymało 17 osób. We wszystkich klasach prowadzono naukę języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo oraz w klasie V - Własną historię i kulturę. Zgodnie z art. 42 Karty Nauczyciela prowadzone były dodatkowe zajęcia kółka tanecznego i zajęcia świetlicowe. Wsparciem objęto również uczniów, którzy mieli trudności w uczeniu się. Dla nich prowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne. Dodatkowo prowadzone były zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wszystkich uczniów objęto opieką pielęgniarki szkolnej oraz pedagoga szkolnego.

W szkole zatrudnionych było 11 nauczycieli: 8 dyplomowanych, 3 mianowanych, 1 pracownik administracji (0,75 etatu) oraz 3 pracowników obsługi (2 etaty).
Uczniowie klasy VI w kwietniu przystąpili do sprawdzianu kompetencji po szkole podstawowej. Osiągnęli bardzo wysokie wyniki.

Ogólny wynik szkoły

Średnia szkoły

Średnia gminy

Średnia województwa opolskiego

Średnia kraju

70,5 %

57,4 %

60,9 %

62,9 %

Język polski

Średnia szkoły

Średnia gminy

Średnia województwa opolskiego

Średnia kraju

73,8 %

65,9 %

69,2 %

71,0 %

Matematyka

Średnia szkoły

Średnia gminy

Średnia województwa opolskiego

Średnia kraju

66,9 %

48,5 %

52,1 %

54,0 %

Język angielski

Średnia szkoły

Średnia gminy

Średnia województwa opolskiego

Średnia kraju

83,8 %

71,9 %

70,7 %

71,0%

 

Realizacja programów i projektów     

W roku szkolnym 2015/2016 kontynuowano realizację projektu „Fascynujący świat nauki i technologii”, w ramach którego uczniowie uczestniczyli w wykładach  i ćwiczeniach prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim oraz w zajęciach z robotyki, fizyki, przyrody, ekologii, optyki, matematyki i nauki o człowieku w pracowniach „Zaczarowanego świata” w Opolu.

Uczniowie wzięli udział w ogółnopolskim projekcie edukacyjnym „Lepsza szkoła” w ramach którego mierzony był poziom wiedzy umiejętności uczniów za pomocą specjalistycznych narzędzi pomiaru dydaktycznego oraz analizowano osiągnięcia uczniów.

Uczniowie przystąpili do akcji „Trzymaj formę” zorganizowanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krapkowicach, promującej zdrowy i aktywny tryb życia. W tym roku wszystkie działania odbywały się pod hasłem przewodnim „Brzuszek prawdę ci powie, więc lepiej zadbaj o zdrowie”. Przeprowadzono diagnozę wstępną i etapową (diagnoza stanu wyjściowego). Przeprowadzono rozmowy wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły, na podstawie których wybrano problemy priorytetowe. Następnie zaplanowano poszczególne działania i ich ewaluację. 

Uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim programie ,,Śniadanie daje moc”. Najważniejsze cele programu to zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania  i roli śniadania w diecie dziecka, przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia. Uczestniczyli w akcji „Szklanka mleka”.  W szkole prowadzono dożywianie uczniów w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Klasa I brała udział w programie ,,Klub Bezpiecznego Puchatka”którego celem było uczenie dzieci bezpiecznego zachowania nie tylko na drodze, ale i w innych sferach aktywności: w domu, w szkole czy w czasie zabawy. To program edukacyjny, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów.

Szkoła uczestniczyła w kolejnej edycji ogólnopolskiego programu WF z Klasą”. Program miał na celu wsparcie nauczycieli wychowania fizycznego w rozwijaniu kultury fizycznej wśród uczniów, a także pomóc w wypracowaniu pomysłów na nowoczesne i ciekawe lekcje. Ważnym elementem było również zwiększenie aktywności uczniów mniej wysportowanych, wprowadzenie ruchu na przerwach i innych lekcjach, ożywienie sportowe gminy, a także zaktywizowanie rodziców dzieci biorących udział w projekcie.

W tym roku uczniowie wzięli udział w kolejnej edycji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Jednym z najważniejszych celów tego programu jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. 

Przy współpracy z pielęgniarką szkolną zrealizowano następujące programy profilaktyczne:

 • w klasie III - Nie pal przy mnie, proszę”którego celem było uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia, kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu tytoniowego związane z biernym paleniem;
 • w klasie VI - „Znajdź właściwe rozwiązanie” - celem programu było zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów;
 • w klasie IV - „Zasady higienicznego trybu życia” – celem było utrwalenie odpowiednich nawyków i umiejętności dotyczących higieny osobistej.

Nasza biblioteka szkolna wzięła udział w Ogólnopolskim Programie „Książki naszych marzeń”W pierwszej edycji otrzymaliśmy dofinansowanie (1 625,00 zł) i zakupiliśmy nowe książki według listy, którą sporządzili uczniowie i nauczyciele naszej szkoły (52 woluminy). Wzięliśmy również udział w II edycji. Klasa VI przygotowała filmik pt ”Książki naszych marzeń”. Nowe książki zostały pokazane uczniom na lekcjach bibliotecznych, zorganizowana została wystawa książek.

W maju tego roku na terenie gminy Strzeleczki odbyły się bezpłatne badania stomatologiczne. W ramach tej akcji lekarz dentysta wraz z asystentką stomatologiczną Poradni Medycyny Rodzinnej SAMED w Krapkowicach dokonał przeglądów dentystycznych wśród uczniów naszej szkoły. Omówione zostały zasady prawidłowej higieny jamy ustnej, prófilaktyka próchnicy, a także zasady zdrowego odżywiania , którte korzystnie wpływają na stan zębów. Zajęcia odbyły się w bardzo miłej atmosferze, uczniowie chętnie odpowiadali na zadane pytania i z zaciekawieniem słuchali rad specjalistów.

Uczniowie klasy IV i VI  wzięli udział w warsztatach dla dzieci i młodzieży pn. „Przyroda wokół nas – uczmy się ją poznawać i fotografować” przygotowanych w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Warsztaty miały na celu zapoznanie uczniów z cennymi zasobami przyrody najbliższego otoczenia oraz z technikami fotografowania przyrody.

Przystąpiliśmy do przedświątecznej inicjatywy Fundacji Ekologicznej Arka „Choinki Nadziei”. Akcja polegała na zorganizowaniu przedstawienia artystycznego dla podopiecznych Domu Spokojnej Starości oraz wręczeniu udekorowanej, naturalnej choinki. Uczniowie wraz z rodzicami upiekli  i udekorowali ciasteczka. Wykonali papierowe ozdoby na choinkę. Przeprowadzona przedświąteczna akcja “Choinki Nadziei” przyniosła wiele radości nie tylko pensjonariuszom Domu  Opieki Społecznej „Anna” w Krapkowicach, ale także uczniom naszej szkoły.

Wydarzenia

Dzięki wspaniałej współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzicami odbyły się w naszej szkole interesujące wydarzenia:

Lp.

Wydarzenie

Data

1.

Spotkanie z ks. Robertem Dura - misjonarzem z Togo

IX 2015

2.

Gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej

X 2015

3.

Pasowanie pierwszoklasistów

X 2015

4.

„Nasza góra grosza”

X-XI 2015

5.

Spektakl edukacyjno-profilaktyczny „Lepsza kultura niż awantura”

XI 2015

6.

Dzień Zdrowego Śniadania w ramach programu „Sniadanie daje moc”

XI 2015

7.

Kiermasz Bożonarodzeniowy

XI 2015

8.

Spotkanie z Mikołajem – wyjazd do kina w Krapkowicach

XII 2015

9.

Jasełka – wigilia klasowa

XII 2015

10.

Dzień Babci i Dziadka – impreza środowiskowa w sali GOK

I 2016

11.

Prelekcja nt. dokarmiania zwierząt podczas zimy przeprowadzona przez przedstawiciela Nadleśnictwa Prószków

I 2016

12.

Bal Karnawałowy

I 2016

13.

Udział uczniów w Gminnym Konkursie Kroszonkarskim

III 2016

14.

Szkolny Konkurs „Mam talent”

III 2016

15.

I Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej

IV 2016

16.

Obchody Dnia Ziemi

IV 2016

17.

V Gminny Konkurs „Mam talent”

V 2016

18.

Biegi dzieci i młodzieży o Puchar Wójta Gminy Strzeleczki

V 2016

19.

Udział w projekcji filmów zorganizowanej przez Opolskie Kino Objazdowe

VI 2016

20.

Dzień Rodziny

VI 2016

Szkoła bardzo aktywnie współpracuje i uczestniczy w życiu Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach. W ramach tej współpracy uczniowie naszej szkoły brali udział w licznych przedstawieniach i warsztatach:

 • Przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek” i pasowanie na czytelnika – IX 2015;
 • „Bajkowe ozdoby na choinkę” – warsztaty – XII 2015;
 • „Doktor Dolittle i przyjaciele” - przedstawienie – X 2015;
 • Opowieści o św. Marcinie i ozdabianie rogali świętomarcińskich – XI 2015;
 • „Muzykanci z Bremy” - przedstawienie – XI 2015;
 • „Dary Skarbnika” – przedstawienie teatralne – III 2016;
 • „Wiosenne kwiaty” – warsztaty;
 • Spotkanie z okazji „Dnia Bibliotekarza”;
 • „Skarbnikowe dary” – IV 2016;
 • Teleturniej literacki klasa – V 2016;
 • „Wilk i zając na wakacjach” - przedstawienie teatralne – VI 2016.

Konkursy

Uczniowie brali udział w różnego rodzaju konkursach i zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim:

 

Lp.

 

Konkurs

 

Miejsce

1.

XVIII Edycja Ogólnopolskiego  Konkursu Strażackiego pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”

wyróżnienie

2.

Ogólnopolski Konkurs Rysunkowy „Leśna Rodzina” organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu i Lasy Państwowe

wyróżnienie

3.

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego – etap gminny

III

4.

Wojewódzki Konkurs Polonistyczny – etap gminny

II i III

 

5.

Wojewódzki Konkurs Historyczny – etap gminny

II

6.

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy – etap gminny

I, II, IV

7.

Wojewódzki Konkurs Matematyczny – etap gminny

I

8.

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – etap gminny

II i III

9.

I Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej organizowany przez Gimnazjum i GOK

I w kategorii solista

10.

Gminny Konkurs Kroszonkarski

I

11.

 

Konkurs Recytatorski „Młodzież recytuje poezję w języku niemieckim” - etap gminny

I i II

12.

Gminny Konkurs „Mam talent”

I, II, III

13.

Turniej wiedzy pożarniczej - etap powiatowy

V

14.

Diecezjalny Konkurs Artystyczny „Czekamy na światowe dni młodzieży”

III

 

Zawody sportowe

 • Mistrzostwa Gminy w Sztafetowych Biegach Przełajowych;
 • Halowa Piłka nożna - I miejsce w gminie, II miejsce w powiecie – chłopcy;
 • Piłka nożna - I miejsce w gminie, III miejsce w powiecie – chłopcy, - I miejsce w gminie, III miejsce w powiecie – dziewczyny;
 • Piłka nożna „Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU:
  • dziewczyny klasa 3 - III miejsce w gminie, I miejsce w powiecie, III miejsce w województwie,
  • dziewczyny klasa 4-5 - I miejsce w gminie, I miejsce w powiecie, III miejsce w województwie.

Uczennica naszej szkoły została uznana za najlepszą bramkarkę turnieju wojewódzkiego. Dwie uczennice naszej szkoły reprezentowały Opolszczyznę w Finale Krajowym.

 • Mistrzostwa Gminy w Indywidualnym Tenisie  Stołowym – I miejsce;
 • Mistrzostwa Gminy w  Drużynowym Tenisie  Stołowym - II miejsce chłopcy, III miejsce dziewczyny;
 • Mistrzostwa w Indywidualnej  LA:
  • bieg na 100 m - I i II miejsce w gminie, II i III miejsce w powiecie, XII miejsce w województwie,
  • pchnięcie kulą – I miejsce w gminie, II miejsce w powiecie, V miejsce w województwie,
  • bieg na 500 m - I miejsce w gminie, II miejsce w powiecie,
  • sztafeta 4X100 m - II miejsce w powiecie, VIII miejsce w województwie;
 • Puchar  Wójta  Gminy Strzeleczki w piłce nożnej chłopców;
 • Finał Wojewódzki w Wędkarstwie  Spławikowym - X miejsce.

 

Adres strony internetowej szkoły: www.spstrzeleczki.edupage.org

 

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności